Höstträff 2023

Swabas höstträff skedde 21 oktober på Kom Hotell i Stockholm och på Zoom. Det förelästes om parterapi, att sluta med av lågvärdevård, Precision Teaching och PBS i förskolan.

Datum: Lördag 21 oktober 2023
Plats: Best Western Kom Hotell, Döbelnsgatan 17, 111 40 Stockholm
Pris: 500 kr för deltagande på plats, 450 kr för deltagande via Zoom
Pris medlem i SWABA: 400 kr för deltagande på plats, 350 kr för deltagande via Zoom
Medlemskap: 100 kr per år (gäller 12 månader från betalningsdatum)

Årsmöte 2024

Årsmöte SWABA 2024

Fredag 22 mars kl 13-17
Palmesalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
och online via ZOOM

Dagens innehåll

13.00    Privata händelser och deras plats i beteendeanalysen – del 1

Vilken roll tankar, känslor, minnen och kroppsliga förnimmelser (”privata händelser”) har i en kontextuell analys av människors beteende är en fråga som ofta varit kontroversiell inom beteendeanalysen. I detta anförande ska detta diskuteras och ett försök till svar ges, grundat på den förståelse av verbalt beteende (mänskligt språk) som relationsinramningsteori ger. Denna förståelse har praktiska följder för alla som arbetar med att hjälpa andra till förändring.

Niklas Törneke är psykiater och legitimerad psykoterapeut. Han har, förutom sin egen kliniska verksamhet, skrivit ett flertal böcker om hur inlärningspsykologi kan tillämpas inom ramen för den kliniska beteendeanalys som är en del av det som i folkmun kallas samtalsterapi. Senast den alldeles nyutgivna ”Vägledning i klinisk funktionell analys”. 

14.00    Fikapaus
Kaffe och kaka serveras på plats. Det finns även möjlighet att mingla i Zoom under pausen.

14.30    Årsmötesförhandlingar

15.30    Paus

15.45    Privata händelser och deras plats i beteendeanalysen – del 2

Niklas Törneke leder diskussion och övning som uppföljning av föreläsningen.

16.45           Avslutning
Dag Strömberg, föreningens ordförande, avslutar dagen.

Dagordning och kallelse till årsmötet kommer skickas till alla medlemmar per mejl senast tre veckor före mötet.

Anmälan

Ej medlem:
Anmälan för deltagande på plats är stängd
Anmäl dig här för deltagande via Zoom (450 kr)

Medlem i SWABA:
Anmälan för deltagande på plats är stängd
Anmäl dig här för för deltagande via Zoom (350 kr)

Medlemskap: 100 kr per år (gäller 12 månader från betalningsdatum)
Anmälan för deltagande på plats senast torsdag 14 mars

Vill du endast delta vid årsmötet (utan föreläsning och fika)? Då behöver du inte betala något utöver medlemsavgiften.

Höstträff 2023

SWABA:s Höstträff 2023

Välkommen till Swabas höstträff, 21 oktober på Kom Hotell i Stockholm och på Zoom! Det blir bland annat föreläsningar om parterapi, att sluta med av lågvärdevård, Precision Teaching och PBS i förskolan. Anmäl dig senast 16 oktober!

Program

Datum: Lördag 21 oktober 2023
Plats: Best Western Kom Hotell, Döbelnsgatan 17, 111 40 Stockholm
Pris: 500 kr för deltagande på plats, 450 kr för deltagande via Zoom
Pris medlem i SWABA: 400 kr för deltagande på plats, 350 kr för deltagande via Zoom
Medlemskap: 100 kr per år (gäller 12 månader från betalningsdatum)

Anmälan till deltagande på plats för dig som inte är medlem i SWABA

Anmälan till deltagande online via Zoom för dig som inte är medlem i SWABA

Länk till Zoom kommer att mejlas ut senast lördag morgon.

Anmälan för medlemmar sker via medlemssidorna, som du ser direkt efter inloggning!

Minikonferens om Autism och kultur vid Stockholms universitet

Minkonferens SU SWABA

Forskargruppen Delaktighet och lärande vid Specialpedagogiska institutionen bjuder in forskare och praktiker till möte och minikonferens som kommer att ta upp betydelsen av kulturell kompetens, aktuella utmaningar och avsluta med gemensam diskussion om möjliga framtida vägar framåt.

Presentationer ges av: 

  • James D. Lee, BCBA-D och lektor, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Washington University, USA
  • Veronica Y. Kang, Ph.D., BCBA-D, lektor specialpedagogik, Department of Counseling, Higher Education, and Special Education, University of Maryland, USA
  • Gulnoza Yakubova, Ph.D., lektor, Department of Counseling, Higher Education, and Special Education, University of Maryland, USA
  • Laura Hall, Ph.D., BCBA-D, prefekt och professor i specialpedagogik, San Diego University, USA

Datum: måndag 8 maj 2023

Tid: 13.00 – 16.30

Plats: På plats eller via Zoom

Läs mer här

Årsmöte 2021

Lördag den 20:e mars är du välkommen till en dag med föreläsningar om beteendeanalys inom olika områden samt årsmötesförhandlingar
Delta genom att betala 25 kr och sedan logga in via länk som kommer finnas tillgänglig via dina medlemssidor.

Program

9.45 Introduktion
Dag Strömberg, föreningens ordförande, inleder dagen.

10.00 OBM och klimatet

När vi pratar om klimatet behöver egentligen alla fråga sig själva: I vilken roll i samhället kan jag ha största möjliga påverkan? Organisationer behöver stöd i att hitta vad deras roll är i klimatarbetet och hur de kan få till den förändringen. Alltså vilka beteenden som leder till bästa möjliga resultat och hur dessa kan främjas. Klimatomställningen handlar om beteendeförändring. Men kanske inte den beteendeförändring vi tänker oss i första hand. Varför händer inte mer fast vi gör en hel del och hur kan organisationer få till verklig förändring med stor påverkan med hjälp av beteendeanalytiska verktyg?

Kata Nylén är leg. psykolog, certifierad i OBM och specialiserad inom organisationsutveckling och implementering. Hon har bland annat skrivit böckerna Klimatpsykologi (N&K), KBT i socialt arbete med barn och unga (Studentlitteratur) samt texter i Klimatet i skolan (N&K) och Prata med barn om klimatet (N&K). Kata är grundare till Klimatpsykologerna och driver numera Klot AB som sysslar med insatser där beteendepsykologin möter Agenda 2030 målen.

11.00 Årsmöte
Föreningens årliga möte.

12.00 Lunchpaus

13.30 Att ta debatten

Beteendeanalys har forskningsstöd vid en mängd olika tillstånd. Att ta debatt för evidensbaserad psykologisk behandling kan vara tufft, men är kanske värt det för patienters och brukares skull? Dan Katz resonerar kring kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser av att ta debatt för evidensbaserad behandling. Han berättar också om sina erfarenheter av femton års kontakter med massmedia som debattör och massmediekontakt för BTF och VoF.

Dan Katz är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut samt handledare i KBT. Dan driver sedan 2004 privat mottagning i centrala Stockholm och han undervisar i KBT på utbildningar hos bland andra Karolinska Institutet och Stockholms Universitet. Dan Katz släppte 2017 den mycket uppskattade populär­psykologiska boken ”Ödlan i Huvudet” som även rönt uppmärksamhet utomlands med utgivning i bland annat Tyskland, Ryssland och Korea. Dan är aktiv i debatten kring evidensbaserad psykologisk behandling och han svarar på psykologirelaterade frågor från tidningar, radio och TV.

14.30 Paus

15.00 PORTL: Your portable Skinner box for teaching behavioral principles
(Detta föredrag kommer att hållas på engelska.)

PORTL (the Portable Operant Research and Teaching Lab) offers a convenient and fun way to practice and experience the principles of behavior. This tabletop game is essentially a portable Skinner box for humans. PORTL can be used both for college instruction and for staff training. 

By playing PORTL, students can learn about reinforcement, extinction, stimulus control, shaping, chaining, schedules of reinforcement, and other behavioral phenomena. Students also learn how to design reinforcement systems, write teaching plans, collect data, and assess a learner’s progress during teaching. One advantage of PORTL is that students get to experience what it is like to be both the teacher and the learner.

In this presentation, you will learn the fundamentals of PORTL and the parallels between PORTL and the Skinner box. Video clips and sample exercises will be used to illustrate how PORTL can be used as a teaching tool in the classroom and for therapists.

Mary Hunter earned an undergraduate degree in biology from the University of Chicago and a master’s degree in behavior analysis from the University of North Texas. She teaches people and their pets, working mainly with dogs and horses. In addition, Mary serves as president of the Art and Science of Animal Training. In 2019, Mary and Dr. Jesús Rosales-Ruiz published their first book, PORTL: The Portable Operant Research and Teaching Lab. Mary’s research interests include studying the process of shaping and finding better ways to teach people to train animals. She is a full member of the Association for Behavior Analysis International and has presented research at the organization’s annual convention. You can find Mary online on her personal blog, Stale Cheerios (http://stalecheerios.com), and at Behavior Explorer (https://behaviorexplorer.com).

Dr. Jesús Rosales-Ruiz is an Associate Professor in the Department of Behavior Analysis at the University of North Texas. He obtained his Ph.D. from the University of Kansas in 1995 under the direction of Dr. Donald M. Baer. During his graduate training, he also worked closely with Dr. Ogden R. Lindsley. Dr. Rosales-Ruiz’s areas of interest include antecedent control of behavior, generalization, behavioral cusps, fluency-based teaching, treatment of autism, teaching of academic behavior, animal training, rule-governed behavior, and contingency-shaped behavior. He has served on several editorial boards, including the Journal of Precision Teaching, the European Journal of Behavior Analysis, and the International Journal of Psychology and Psychological Therapy. Dr. Rosales-Ruiz is a fellow of the Eastern Psychological Association and a trustee of the Cambridge Center for Behavioral Studies.

16.00 Avslutning

Dag Strömberg avslutar dagen. För de som vill finns möjlighet till fortsatta samtal och mingel i Zoom, medtag egen dryck och tilltugg.

Registrera dig här: https://www.swaba.se/register/arsmote-2021/