Beteendeanalys är inte en metod eller behandlingsform, det är det naturvetenskapliga perspektivet för att förstå, förutsäga och påverka beteenden. De behandlingar som baseras på det beteendeanalytiska perspektivet har ackumulerat evidens inom en stor bredd av områden. Beteendeanalys används bland annat inom modern psykoterapeutisk behandling, idrottsträning och organisationsutveckling. Forskning inom beteendeanalytiskt baserade interventioner sker både i Sverige och internationellt. På grund av sin starka grund i empirisk forskning så utvecklas fältet ständigt.

Olika områden inom beteendeanalys

Beteendeanalytiker arbetar med många olika grupper och frågeställningar.

Det finns beteendeanalytiker inom psykoterapi, specialpedagogik och logopedi.
Det finns beteendeanalytiker som arbetar med att sociologiskt förstå kulturella och politiska skeenden. Många beteendeanalytiker arbetar med  tidiga insatser för barn med autism, idrottsträning eller hjälpa lärare att hantera sina klassrum mer effektivt. Djurträningen är förmodligen det område där de flesta utanför hälso- och sjukvården för första gången får höra om beteendeanalysen. Men det finns även beteendeanalytiker som arbetar med organisationsutveckling för att öka produktivitet på företagsnivå såväl som för att skapa säkra arbetsmiljöer eller minska nedskräpning.

Vad skiljer beteendeanalys från andra perspektiv?

Beteendeanalysen utgår från en naturvetenskaplig kunskapssyn och förutsätter att varje individ är unik. För att skräddarsy de praktiska metoderna för förändring till individen krävs datainsamling. Du kan förvänta dig att de beteendeanalytiker du träffar samlar in data innan de ger dig rekommendationer om rätt intervention.

Metoder som innefattar beteendeanalys

Det kan ofta vara förvirrande med alla förkortningar och metoder som finns. Följande metoder bygger i olika utsträckning på beteendeanalys.

 • Positivt Beteendestöd (PBS)
 • Organizational Behavior Management (OBM)
 • Early Intensive Behavioural Intervention (EIBI)
 • Verbal Behaviour-modellen
 • Kognitiv Beteendeterapi (KBT)
 • Skolövergripande Beteendestöd (PBIS/SWPBS)
 • Pivotal Response Training (PRT)
 • Dialektisk Beteendeterapi (DBT)
 • Precisionsundervisning (Precision Teaching)
 • Direkt instruktion (Direct Instruction)
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)