Intresseområde skola & utbildning

Vi är en grupp pedagoger som delar synen att ett beteendeanalytiskt perspektiv gynnar kunskapsutveckling och ger en positiv progression för skola och utbildning. Vi träffas ett par gånger per termin och utifrån ett tema delar vi med oss av våra erfarenheter och tankar!

Vi har även skapat en plattform för att dela med oss av idéer kring material, recept, övningsbeskrivningar, LPP och andra dokument som vi har användning av i vårt arbete på skolorna eller annan pedagogisk verksamhet.

Vi har som mål att bli fler i intressegruppen och att beteendeanalys sprids i skolvärlden.

Vi har även en sida på facebook. SWABA Skola och utbildning

Kontaktperson för SWABA:s intresseområde skola & utbildning:

Ola Stadig ola.stadig@huddinge.se

Du kan också kontakta SWABAs styrelse: info@swaba.se

Stöd SWABA med ditt medlemskap och få tillgång till våra fträffar och föreläsningar!