SWABA (Svenska föreningen för beteendeanalys eller Swedish Association for Behavior Analysis) är en ideell förening för alla som är intresserade av beteendeanalys. Föreningens mål är att samla och sprida information om beteendeanalys, och att främja forskning, tillämpning och utbildning.

SWABA grundades 1996 och är sedan 2001 ett ”affiliated chapter” inom Association for Behavior Analysis International. Sedan 2020 är föreningen också ett ”affiliated chapter” inom European Association for Behaviour Analysis. I nuläget har SWABA omkring 240 medlemmar i Sverige och ett hundratal virtuella medlemmar som stöder föreningen från andra länder.

Varje år anordnar SWABA flera evenemang såsom höstträff och årsmöte. Medlemmar får reducerat pris vid anmälan till dessa evenemang.

Bli medlem!

Läs mer om våra intresseområden

Våra stadgar

Nominera till SWABA-priset

Donera

Filmer