SWABA (Svenska föreningen för beteendeanalys eller Swedish Association for Behavior Analysis) är en ideell förening för alla som är intresserade av beteendeanalys. Föreningens mål är att samla och sprida information om beteendeanalys, och att främja forskning, tillämpning och utbildning.

SWABA grundades 1996 och sedan 2001 är vi ett ”affiliated chapter” inom Association for Behavior Analysis International. I nuläget har omkring 200 medlemmar anslutit sig till föreningen i Sverige samt ett hundratal virtuella medlemmar som stöder SWABA från andra länder.

Varje år anordnar SWABA evenemang så som höstträff och årsmöte. Endast medlemmar kan anmäla sig till dessa evenemang.

Bli medlem!

Läs mer om våra intressegrupper

Se kommande evenemang

Våra stadgar

Nominera till SWABA-priset!

Donera