SWABA (Svenska föreningen för beteendeanalys eller Swedish Association for Behavior Analysis) är en ideell förening för alla som är intresserade av beteendeanalys. Föreningens mål är att samla och sprida information om beteendeanalys, och att främja forskning, tillämpning och utbildning.

SWABA grundades 1996 och sedan 2001 är vi ett ”affiliated chapter” inom Association for Behavior Analysis International. I nuläget har föreningen omkring 200 medlemmar i Sverige och ett hundratal virtuella medlemmar som stöder SWABA från andra länder.

Varje år anordnar SWABA flera evenemang så som höstträff och årsmöte. Endast medlemmar kan anmäla sig till dessa evenemang.

SWABA-priset

På det virtuella årsmötet 2020 hade vi glädjen att tillkännage den första mottagaren någonsin av det årliga SWABA-priset: Emelia Fjällström!

På diplomet står det att “Årets pristagare har, i enlighet med föreningens ändamål, på ett utmärkt sätt bidragit till spridandet av beteendeanalytisk tillämpning utanför den egna arbetsplatsen. Hon har dessutom genom differentiell förstärkning uppmuntrat personer att formulera sig i beteendetermer och leta efter beteendens funktion.”

Emelia Fjällström är logoped och metodstödjare i autismteamet vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Region Jämtland Härjedalen. Hon har där bland annat bidragit till att beteendeanalytiska metoder används för att motivera barn att delta i undersökningssituationer i folktandvården i regionen.

Bli medlem!

Läs mer om våra intresseområden

Våra stadgar

Nominera till SWABA-priset

Donera

Filmer