Den svenska föreningen för beteendeanalys (Swedish Association for Behavior Analysis) bildades i september 1996, är en ideell förening och har idag omkring 200 medlemmar i Sverige samt ett hundratal virtuella medlemmar som stöder SWABA men bor eller arbetar i andra länder. Sedan 2001 är SWABA ett ”affiliated chapter” inom Association for Behavior Analysis International.

SWABA är en förening för alla som är intresserade av beteendeanalys. Föreningens mål är att samla och sprida information om beteendeanalys, och att främja forskning, tillämpning och utbildning.

SWABA:s stadgar

För att bli medlem i SWABA:
Sätt in årsavgiften 100 kr på plusgiro 56 82 79-4 eller till Swish nummer 1234583985.

Ange namn och e-postadress i samband med inbetalningen.

Medlemskap i SWABA gäller per kalenderår. Vi har tyvärr inte möjlighet att skicka bekräftelse på inbetald avgift. Om du är osäker på om du har betalat årets medlemsavgift: kontrollera i första hand dina bankuppgifter. I annat fall går det bra att kontakta föreningens kassör på info@swaba.se.

Som SWABA-medlem får du tillgång till alla våra träffar och aktiviteter, och är med och stödjer utvecklingen av beteendeanalys i Sverige.

Vi använder din mail, och ditt namn, för att skicka ut information gällande vår verksamhet. Du kan när som helst avbryta våra utskick genom att mejla oss på info@swaba.se

Medlemsdekal – som medlem får du gärna lägga denna på din hemsida/blogg och länka till www.swaba.se!

SWABA medlem