Välkommen till intresseområde idrott!

Vi diskuterar idrottspsykologi från ett beteendeperspektiv: Hur får vi idrottare att prestera på topp? Hur kan vi arbeta med beteenden för att främja prestation och välmående?

Läs mer om idrottspsykologi på svensk idrottspsykologisk förenings hemsida:
www.svenskidrottspsykologi.se

Kontaktperson för SWABA:s intresseområde idrott:

Mikael Wallsbeck
mikael.wallsbeck@gmail.com

Du kan också kontakta SWABAs styrelse: info@swaba.se

Stöd SWABA med ditt medlemskap och få tillgång till våra träffar och föreläsningar!