Välkommen till intresseområde idrott!

Vi diskuterar idrottspsykologi från ett beteendeperspektiv: Hur får vi idrottare att prestera på topp? Hur kan vi arbeta med beteenden för att främja prestation och välmående?

Läs mer om idrottspsykologi på svensk idrottspsykologisk förenings hemsida:
www.svenskidrottspsykologi.se

Kontaktpersoner för SWABA:s intresseområde idrott:

Mikael Wallsbeck
mikael@imaginethat.se

Andreas Claeson
Andreas.Claeson@rf.se

 

Du kan också kontakta SWABAs styrelse: info@swaba.se

Stöd SWABA med ditt medlemskap och få tillgång till våra fträffar och föreläsningar!