Årsmöte 2024

Vårt årsmöte går av stapeln fredag den 22 mars. Eftermiddagen påbörjas med föreläsning av Niklas Törneke om privata händelser för att sedan fortsätta med själva årsmötet.

Anmälan:
Pris: 500 kr för deltagande på plats (inklusive fika), 450 kr för deltagande via Zoom
Pris för medlem i SWABA: 400 kr för deltagande på plats (inklusive fika), 350 kr för deltagande via Zoom
Medlemskap: 100 kr per år (gäller 12 månader från betaningsdatum)
Anmälan för deltagande på plats senast torsdag 14 mars

Vill du endast delta vid årsmötet (utan föreläsning och fika)? Då behöver du inte betala något utöver medlemsavgiften.

Läs mer om årsmötet här

Årsmöte 2024

Årsmöte SWABA 2024

Fredag 22 mars kl 13-17
Palmesalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
och online via ZOOM

Dagens innehåll

13.00    Privata händelser och deras plats i beteendeanalysen – del 1

Vilken roll tankar, känslor, minnen och kroppsliga förnimmelser (”privata händelser”) har i en kontextuell analys av människors beteende är en fråga som ofta varit kontroversiell inom beteendeanalysen. I detta anförande ska detta diskuteras och ett försök till svar ges, grundat på den förståelse av verbalt beteende (mänskligt språk) som relationsinramningsteori ger. Denna förståelse har praktiska följder för alla som arbetar med att hjälpa andra till förändring.

Niklas Törneke är psykiater och legitimerad psykoterapeut. Han har, förutom sin egen kliniska verksamhet, skrivit ett flertal böcker om hur inlärningspsykologi kan tillämpas inom ramen för den kliniska beteendeanalys som är en del av det som i folkmun kallas samtalsterapi. Senast den alldeles nyutgivna ”Vägledning i klinisk funktionell analys”. 

14.00    Fikapaus
Kaffe och kaka serveras på plats. Det finns även möjlighet att mingla i Zoom under pausen.

14.30    Årsmötesförhandlingar

15.30    Paus

15.45    Privata händelser och deras plats i beteendeanalysen – del 2

Niklas Törneke leder diskussion och övning som uppföljning av föreläsningen.

16.45           Avslutning
Dag Strömberg, föreningens ordförande, avslutar dagen.

Dagordning och kallelse till årsmötet kommer skickas till alla medlemmar per mejl senast tre veckor före mötet.

Anmälan

Ej medlem:
Anmälan för deltagande på plats är stängd
Anmäl dig här för deltagande via Zoom (450 kr)

Medlem i SWABA:
Anmälan för deltagande på plats är stängd
Anmäl dig här för för deltagande via Zoom (350 kr)

Medlemskap: 100 kr per år (gäller 12 månader från betalningsdatum)
Anmälan för deltagande på plats senast torsdag 14 mars

Vill du endast delta vid årsmötet (utan föreläsning och fika)? Då behöver du inte betala något utöver medlemsavgiften.

SWABA:s höstträff 2023

Swabas höstträff 2023

Boka redan nu in lördag 21 oktober i din kalender, då är det dags för SWABA:s höstträff! Det blir som vanligt en dag med föreläsningar och samtal i beteendeanalysens tecken.

Nominera till SWABA-priset 2023

SWABA-priset ska belöna medlemmar som bidragit till spridning av beteendeanalytisk teori och/eller tillämpning. Tidigare pristagare är:

2022: Lise-Roll Pettersson

2021: Peter Karlsson

2020: Emelia Fjällström

Såväl den nominerade som den nominerande ska vara medlemmar i SWABA. Motiveringen bör vara utförlig nog för att kunna värderas av SWABA:s styrelse, som utser pristagare. Aktiva styrelsemedlemmar kan ej ta emot priset.

Ett pris per år delas ut och prissumman är 1000 kronor. Prisets årliga utlysning sker efter styrelsens bedömning av föreningens ekonomiska möjligheter.

Nomineringar ska ha inkommit till styrelsen senast 31 januari varje nytt kalenderår.

Nominera här!