Höstträff 19 oktober 2019

HÖSTTRÄFF 2019
Välkommen till en dag med föreläsningar om beteendeanalys inom olika områden!

Lördag den 19 oktober, Estniska huset
Wallingatan 34, Stockholm

9.30 Kaffe och smörgås

10.00 Några ord från SWABA:s styrelse
Bland annat uppföljning från årsmötet angående frågan om SWABA-pris.

10.15 Beteendeanalytiskt ledarskap i icke beteendeanalytiska organisationer- hur gör man?
Hur kan vi få genomslag för vårt arbetssätt i organisationer samtidigt som dessa kanske inte är mottagbara för hela retoriken och metodiken.

Christian Walén är leg. psykolog utbildad i Linköping med en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Med bakgrund som klinisk psykolog har han tidigare bland annat arbetat som VD för Assessio och Senior manager på Accenture för att idag arbeta som VD för PBM. Christian sitter även i flera styrelser och har med framgång lyckats implementera principer från TBA i näringslivet.

11.00 Erfarenheter av ABAI International Conference
Den 29-30 september genomfördes Association for Behavior Analysis International Conference i Stockholm. Hade du inte möjlighet att delta? Då är det här en möjlighet att i efterhand ta del av höjdpunkter från konferensen. Var du där? Välkommen att dela med dig av dina erfarenheter, i samtal i mindre grupper.

12.00 Lunchpaus
Det finns olika möjligheter att äta lunch i närheten av Estniska huset.

13.30 Korsriddare eller missionärer?
Vi som arbetar med tillämpad beteendeanalys beklagar oss ofta över att våra metoder och förhållningssätt inte når ut och används i de verksamheter där elever, brukare och patienter finns. Likt korsriddare har vi vaktat vår terminologi och inte lagt så mycket krut på att göra våra teorier och principer begripliga. Samtidigt som vi känner oss missförstådda behöver vi fråga oss själva hur vi arbetar för att tillgängliggöra metodiken. Positivt beteendestöd (PBS) har ofta en mer missionerande inställning, ibland på bekostnad av den beteendeanalytiska stringensen. Hur kan vi hitta en bra balans mellan att upprätthålla kvalitet och metodtrohet samtidigt som vi gör våra metoder användarvänliga och tillgängliga för många? Hur kan korsriddaren som med sitt liv vaktar den heliga graal och missionären som till varje pris vill sprida sitt budskap samarbeta?

Peter Karlsson är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i pedagogisk psykologi, sedan 2018 verksam i det egna företaget Besiva. Peter har arbetat med tillämpad beteendeanalys och positivt beteendestöd i ett tjugotal år, både på individnivå med bland annat barn med ASD och personer med funktionsnedsättningar och svåra problembeteenden, och på organisationsnivå med skolövergripande PBS (SWPBS). Peter är författare till böckerna Beteendestöd i vardagen – handbok i tillämpad beteendeanalys (Natur & kultur, 2010) och Positivt beteendestöd i omsorg och skola – en introduktion (Natur & kultur, 2018).

14.15 Kaffe och kaka

14.45 Hur får vi genomslag för beteendeanalysen och vårt sätt att arbeta utan att ge avkall på våra principer?

Uppföljning av temat för dagens två föreläsningar i form av en paneldiskussion med följande deltagare:

Lise Roll-Pettersson, professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet och certifierad beteendeanalytiker (BCBA-D). Hon är för närvarande ansvarig för ett fyraårigt projekt finansierat av Vetenskapsrådet där en skattningsskala för lärmiljö i förskola, APERS-PE (Odom, Cox et al., 2013), har översatts, kulturanpassats och testats i några förskolor som använder mångsidiga intensiva inlärningsprogram för barn med autism. Tillsammans med psykologiska institutionen vid Stockholms universitet har hon initierat det första masterprogrammet i beteendeanalys i Sverige, godkänt av BACB för certifieringsändamål. Lise är just nu guest editor i en special issue av ”European Journal of Behavior Analysis” med fokus på tillämpad beteendeanalys, autism och högskoleutbildning.

Maj Sjögren, leg. psykolog och certifierad beteendeanalytiker (BCBA) i Karlshamn. Hon har på olika sätt arbetat för att sprida kunskap om beteendeanalys i Blekinge. Arbetar för närvarande med att utbilda och handleda i PBS i förskola och skola. Har också jobbat med intensiv beteendeterapi och riktade TBA-insatser till barn med autism, samt deltagit i utvecklingsarbete med målet att implementera TBA som gemensamt arbetssätt på Habiliteringen i Blekinge.

Peter Karlsson, presentation se ovan.

Christian Walén, presentation se ovan.

15.45 Avslutning

16.00-17.00 Mingel
En möjlighet att fortsätta diskutera dagens ämnen med andra SWABA-medlemmar. Estniska husets barservering är öppen fram till kl 17.00.

Anmälan

Kostnad: 300 kr för dig som redan betalat in medlemsavgift till SWABA för 2019.
För övriga deltagare: 400 kr, vilket inkluderar medlemsavgiften på 100 kr för 2019. För- och eftermiddagskaffe ingår.

Anmäl dig genom att sätta in avgiften på plusgirokonto 56 82 79-4 eller Swisha 1234583985 senast den 14 oktober. Ange ”höstträff”, namn och e-postadress (QR-nedan). Du får bekräftelse på anmälan via e-post. Meddela eventuella allergier eller behov av specialkost på info@swaba.se Platsantalet är begränsat så tidig  anmälan innebär större chans till plats.

Alla föreläsare och alla funktionärer ställer upp utan krav på ekonomisk ersättning. Notera att vi inte har möjlighet att skriva intyg om deltagande.

VÄLKOMMEN!

QR – EJ BETALAT MEDLEMSAVGIFT

QR – BETALAT MEDLEMSAVGIFT

ABAI International Conference 2019

Vi har glädjen att meddela att Association for Behavior Analysis International (ABAI) kommer att anordna sin tionde internationella konferens i Sverige. Närmare bestämt i Stockholm Waterfront Congress Centre den 29-30 september 2019.

https://www.abainternational.org/events/international-2019.aspx

Konferensens fb-event hittar du här!

Lathund för att anmäla sig till konferensen
För svenska deltagare är anmälningsavgiften nedsatt. Följande priser gäller till och med 31 augusti :
285 dollar Swedish resident rate for students
440 dollar Swedish resident ABAI member rate (non student)
575 dollar Swedish resident nonmember rate

Från 1 september höjs priset med 50 dollar, för samtliga kategorier.

För att anmäla till “ABAI member rate” behöver du vara medlem i ABAI. Detta kostar:
93 dollar Student member
93 dollar Chapter/Adjunct member (t ex SWABA-medlem!)
212 dollar Affiliate member eller Full member

För att bli student member krävs ett intyg från skolan att man är heltidsstudent.

För att bli chapter/adjunct member krävs ett intyg om medlemskap i SWABA. Kontakta oss på info@swaba.se för att erhålla intyg.

Vem som helst kan bli Affiliate member  i ABAI (har ej rösträtt i organisationen). För att bli full member i ABAI krävs att man har masternivå i psykologi eller beteendeanalys och kan intyga detta inklusive examensuppsatsens titel med mera.

När du har dina intyg klara (intyg från skolan för studentmedlemskap, intyg från SWABA för Chapter/Adjunct-medlemskap) följer du nedanstående lista för att bli medlem i ABAI och anmäla dig till konferensen. Om du vill anmäla dig till konferensen som icke-medlem, börja på steg 8.

 1. ABAIs hemsida https://www.abainternational.org/membership.aspx
 2. Klicka på join/renew online
 3. Välj medlemskapstyp och klicka under den rubriken på Join/renew Online
 4. Fyll i personal information därefter save/next
 5. Ladda upp intyg som visar att du antingen är medlem i SWABA eller student och klicka save/next
 6. Klicka i medlemskapstyp och klicka save/next
 7. Fyll i enkät
 8. Gå därefter till startsidan för konferensen https://www.abainternational.org/events/international/stockholm-2019/registration-options.aspx
 9. Välj den typ av deltagande som passar dig och klicka add to cart. Välj checkout.
 10. Fyll i betalningsuppgifter (namn och adress) och klicka checkout.
 11. Fyll i kortuppgifter för att betala och klicka Proceed to payment.

KLART!!!

Nedladdningsbar flyer med lista över invited speakers hittar du här: ABAI2019_IntlConf_A4_Flyer