Minikonferens om Autism och kultur vid Stockholms universitet

Minkonferens SU SWABA

Forskargruppen Delaktighet och lärande vid Specialpedagogiska institutionen bjuder in forskare och praktiker till möte och minikonferens som kommer att ta upp betydelsen av kulturell kompetens, aktuella utmaningar och avsluta med gemensam diskussion om möjliga framtida vägar framåt.

Presentationer ges av: 

  • James D. Lee, BCBA-D och lektor, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Washington University, USA
  • Veronica Y. Kang, Ph.D., BCBA-D, lektor specialpedagogik, Department of Counseling, Higher Education, and Special Education, University of Maryland, USA
  • Gulnoza Yakubova, Ph.D., lektor, Department of Counseling, Higher Education, and Special Education, University of Maryland, USA
  • Laura Hall, Ph.D., BCBA-D, prefekt och professor i specialpedagogik, San Diego University, USA

Datum: måndag 8 maj 2023

Tid: 13.00 – 16.30

Plats: På plats eller via Zoom

Läs mer här

Tack för ett trevligt årsmöte 2023!

25 mars gick SWABA:s årsmöte av stapeln! Den här gången skedde mötet både på Sensus Möte i Stockholm och online på Zoom.

Bilder från dagen

Deltagande på plats eller Zoom: anmälningstid slut

PROGRAM

Läs mer detaljerat program genom att klicka här

9.00      Kaffe och registrering

9.45      Dag Strömberg, föreningens ordförande, inleder dagen.

10.00    NEUROACT – Stresshantering och färdighetsträning för personer med NPF
Johan Pahnke
11.00           SWABA:s årsmötesförhandlingar
12.00           Lunchpaus
13.45           Socialstyrelsens riktlinjer och TBA-kompetens

Lise Roll-Pettersson och Elin Mellgren

14.45 Kaffepaus
Kaffe och kaka serveras på plats. Det finns även möjlighet att mingla i Zoom under pausen.

15.15 Färdighetsträning med boken Barn med autism
Oscar Strömberg och Tobias Rasmussen

Nominera till SWABA-priset 2023

SWABA-priset ska belöna medlemmar som bidragit till spridning av beteendeanalytisk teori och/eller tillämpning. Tidigare pristagare är:

2022: Lise-Roll Pettersson

2021: Peter Karlsson

2020: Emelia Fjällström

Såväl den nominerade som den nominerande ska vara medlemmar i SWABA. Motiveringen bör vara utförlig nog för att kunna värderas av SWABA:s styrelse, som utser pristagare. Aktiva styrelsemedlemmar kan ej ta emot priset.

Ett pris per år delas ut och prissumman är 1000 kronor. Prisets årliga utlysning sker efter styrelsens bedömning av föreningens ekonomiska möjligheter.

Nomineringar ska ha inkommit till styrelsen senast 31 januari varje nytt kalenderår.

Nominera här!