SWABAs intresseområde certifierade beteendeanalytiker

Välkommen till SWABAs intressegrupp för alla som är certifierade beteendeanalytiker – BCBA, BCBA-D och BCaBA!

Kontaktperson för intresseområde certifiering är:

Lise Roll-Pettersson, lise.roll-pettersson@specped.su.se

För mer information om certifiering, se http://www.bacb.com/index.php

Du kan också kontakta SWABAs styrelse: info@swaba.se

Stöd SWABA med ditt medlemskap och få tillgång till våra träffar och föreläsningar!