SWABA:s intresseområde djur 

SWABA:s intresseområde djur fokuserar på hur beteendeanalys kan tillämpas och vara till hjälp när vi arbetar praktiskt med djur av alla slag. Det kan t.ex. handla om att utveckla procedurer för minskad stress vid veterinärvård, skapa lämpliga interventioner vid så kallade problembeteenden eller helt enkelt sprida kunskap till djurägare och yrkesverksamma om de inlärningsprinciper som all träning vilar på.

Intresseområde djur har en egen ​Facebookgrupp, SWABAdjur, vars syfte är att samla personer med ett gemensamt intresse i djur och beteendeanalys. I ​Facebookgruppen är alla välkomna som är intresserade av att förstå och påverka djurs beteende utifrån ett beteendeanalytiskt perspektiv. Vi diskuterar praktisk beteendehantering/träning och tipsar varandra om relevant forskning, litteratur och utbildningar. Ibland ordnar vi även träffar och studiebesök för SWABA-medlemmar!

Några andra tips på beteendeanalytiska resurser för djurfolk är: 

ORCA – University of North Texas grupp för beteendeanalys djur, ledd av Dr Jesus Rosales-Ruiz (aktuella forskningsprojekt och -rapporter, konferens mm ) https://orca.unt.edu/

Dr Susan Friedmans hemsida (lednaddningsbart material, årlig webkurs, mm) www.behaviorworks.com  

Animal Training Academy – beteendeanalytiskt orienterad medlemscommunity online (webinarier, fb-grupp mm, dessutom fritt tillgänglig podcast) www.animaltrainingacademy.com/

Några beteendeanalytiskt orienterade podcast (från djursidan): 

 Drinking From The Toilet

Animal Training Academy 

Dog Real Talk – Tromplo

 

Kontaktpersoner för SWABAs intresseområde djur:

Eva Bertilsson eva@carpemomentum.nu

Carolina Fransson carolina@ohr.se 

Hedvig Zetterberg hedvig.zetterberg@gmail.com

 

Du kan också kontakta SWABAs styrelse: info@swaba.se 

Stöd SWABA med ditt medlemskap och få tillgång till våra träffar och föreläsningar!