Intresseområde PBS – postivt beteendestöd

Tillämpad beteendeanalys är i ständig utveckling både vad gäller metoder och värderingsfrågor. Positivt beteendestöd är en naturlig utveckling av TBA som möjliggjorts av de framsteg som gjorts inom forskningen, både på teori och på metodnivå, liksom av ett förändrat synsätt på personer med funktionshinder och problemskapande beteenden. Det övergripande målet för PBS-insatser är ökad livskvalitet i ett livstidsperspektiv. Stort fokus läggs på förebyggande arbete liksom på olika strategier för att öka individens egna färdigheter. För att PBS-interventioner ska lyckas är det många gånger nödvändigt att arbeta på flera olika nivåer i en organisation. Ett nyckelbegrepp inom PBS är implementering.

Kontaktperson för SWABA:s intresseområde PBS – positivt beteendestöd:
Malin Bruhn,  malin.bruhn@academedia.se

Stöd SWABA med ditt medlemskap och få tillgång till våra träffar och föreläsningar!