Lördag den 20:e mars är du välkommen till en dag med föreläsningar om beteendeanalys inom olika områden samt årsmötesförhandlingar
Delta genom att betala 25 kr och sedan logga in via länk som kommer finnas tillgänglig via dina medlemssidor.

Program

9.45 Introduktion
Dag Strömberg, föreningens ordförande, inleder dagen.

10.00 OBM och klimatet

När vi pratar om klimatet behöver egentligen alla fråga sig själva: I vilken roll i samhället kan jag ha största möjliga påverkan? Organisationer behöver stöd i att hitta vad deras roll är i klimatarbetet och hur de kan få till den förändringen. Alltså vilka beteenden som leder till bästa möjliga resultat och hur dessa kan främjas. Klimatomställningen handlar om beteendeförändring. Men kanske inte den beteendeförändring vi tänker oss i första hand. Varför händer inte mer fast vi gör en hel del och hur kan organisationer få till verklig förändring med stor påverkan med hjälp av beteendeanalytiska verktyg?

Kata Nylén är leg. psykolog, certifierad i OBM och specialiserad inom organisationsutveckling och implementering. Hon har bland annat skrivit böckerna Klimatpsykologi (N&K), KBT i socialt arbete med barn och unga (Studentlitteratur) samt texter i Klimatet i skolan (N&K) och Prata med barn om klimatet (N&K). Kata är grundare till Klimatpsykologerna och driver numera Klot AB som sysslar med insatser där beteendepsykologin möter Agenda 2030 målen.

11.00 Årsmöte
Föreningens årliga möte.

12.00 Lunchpaus

13.30 Att ta debatten

Beteendeanalys har forskningsstöd vid en mängd olika tillstånd. Att ta debatt för evidensbaserad psykologisk behandling kan vara tufft, men är kanske värt det för patienters och brukares skull? Dan Katz resonerar kring kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser av att ta debatt för evidensbaserad behandling. Han berättar också om sina erfarenheter av femton års kontakter med massmedia som debattör och massmediekontakt för BTF och VoF.

Dan Katz är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut samt handledare i KBT. Dan driver sedan 2004 privat mottagning i centrala Stockholm och han undervisar i KBT på utbildningar hos bland andra Karolinska Institutet och Stockholms Universitet. Dan Katz släppte 2017 den mycket uppskattade populär­psykologiska boken ”Ödlan i Huvudet” som även rönt uppmärksamhet utomlands med utgivning i bland annat Tyskland, Ryssland och Korea. Dan är aktiv i debatten kring evidensbaserad psykologisk behandling och han svarar på psykologirelaterade frågor från tidningar, radio och TV.

14.30 Paus

15.00 PORTL: Your portable Skinner box for teaching behavioral principles
(Detta föredrag kommer att hållas på engelska.)

PORTL (the Portable Operant Research and Teaching Lab) offers a convenient and fun way to practice and experience the principles of behavior. This tabletop game is essentially a portable Skinner box for humans. PORTL can be used both for college instruction and for staff training. 

By playing PORTL, students can learn about reinforcement, extinction, stimulus control, shaping, chaining, schedules of reinforcement, and other behavioral phenomena. Students also learn how to design reinforcement systems, write teaching plans, collect data, and assess a learner’s progress during teaching. One advantage of PORTL is that students get to experience what it is like to be both the teacher and the learner.

In this presentation, you will learn the fundamentals of PORTL and the parallels between PORTL and the Skinner box. Video clips and sample exercises will be used to illustrate how PORTL can be used as a teaching tool in the classroom and for therapists.

Mary Hunter earned an undergraduate degree in biology from the University of Chicago and a master’s degree in behavior analysis from the University of North Texas. She teaches people and their pets, working mainly with dogs and horses. In addition, Mary serves as president of the Art and Science of Animal Training. In 2019, Mary and Dr. Jesús Rosales-Ruiz published their first book, PORTL: The Portable Operant Research and Teaching Lab. Mary’s research interests include studying the process of shaping and finding better ways to teach people to train animals. She is a full member of the Association for Behavior Analysis International and has presented research at the organization’s annual convention. You can find Mary online on her personal blog, Stale Cheerios (http://stalecheerios.com), and at Behavior Explorer (https://behaviorexplorer.com).

Dr. Jesús Rosales-Ruiz is an Associate Professor in the Department of Behavior Analysis at the University of North Texas. He obtained his Ph.D. from the University of Kansas in 1995 under the direction of Dr. Donald M. Baer. During his graduate training, he also worked closely with Dr. Ogden R. Lindsley. Dr. Rosales-Ruiz’s areas of interest include antecedent control of behavior, generalization, behavioral cusps, fluency-based teaching, treatment of autism, teaching of academic behavior, animal training, rule-governed behavior, and contingency-shaped behavior. He has served on several editorial boards, including the Journal of Precision Teaching, the European Journal of Behavior Analysis, and the International Journal of Psychology and Psychological Therapy. Dr. Rosales-Ruiz is a fellow of the Eastern Psychological Association and a trustee of the Cambridge Center for Behavioral Studies.

16.00 Avslutning

Dag Strömberg avslutar dagen. För de som vill finns möjlighet till fortsatta samtal och mingel i Zoom, medtag egen dryck och tilltugg.

Registrera dig här: https://www.swaba.se/register/arsmote-2021/