Forskargruppen Delaktighet och lärande vid Specialpedagogiska institutionen bjuder in forskare och praktiker till möte och minikonferens som kommer att ta upp betydelsen av kulturell kompetens, aktuella utmaningar och avsluta med gemensam diskussion om möjliga framtida vägar framåt.

Presentationer ges av: 

  • James D. Lee, BCBA-D och lektor, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Washington University, USA
  • Veronica Y. Kang, Ph.D., BCBA-D, lektor specialpedagogik, Department of Counseling, Higher Education, and Special Education, University of Maryland, USA
  • Gulnoza Yakubova, Ph.D., lektor, Department of Counseling, Higher Education, and Special Education, University of Maryland, USA
  • Laura Hall, Ph.D., BCBA-D, prefekt och professor i specialpedagogik, San Diego University, USA

Datum: måndag 8 maj 2023

Tid: 13.00 – 16.30

Plats: På plats eller via Zoom

Läs mer här