Fredag 22 mars kl 13-17 Zoomlänk skickas till din e-postadress

Dagens innehåll

13.00    Privata händelser och deras plats i beteendeanalysen – del 1 Vilken roll tankar, känslor, minnen och kro ppsliga förnimmelser (”privata händelser”) har i en kontextuell analys av människors beteende är en fråga som ofta varit kontroversiell inom beteendeanalysen. I detta anförande ska detta diskuteras och ett försök till svar ges, grundat på den förståelse av verbalt beteende (mänskligt språk) som relationsinramningsteori ger. Denna förståelse har praktiska följder för alla som arbetar med att hjälpa andra till förändring.
En bild som visar Människoansikte, person, klädsel, leende

Automatiskt genererad beskrivning Niklas Törneke är psykiater och legitimerad psykoterapeut. Han har, förutom sin egen kliniska verksamhet, skrivit ett flertal böcker om hur inlärningspsykologi kan tillämpas inom ramen för den kliniska beteendeanalys som är en del av det som i folkmun kallas samtalsterapi. Senast den alldeles nyutgivna ”Vägledning i klinisk funktionell analys”.
14.00    Fikapaus Kaffe och kaka serveras på plats. Det finns även möjlighet att mingla i Zoom under pausen. 14.30    Årsmötesförhandlingar 15.30    Paus 15.45    Privata händelser och deras plats i beteendeanalysen – del 2 Niklas Törneke leder diskussion och övning som uppföljning av föreläsningen. 16.45           Avslutning Dag Strömberg, föreningens ordförande, avslutar dagen. Dagordning och kallelse till årsmötet kommer skickas till alla medlemmar per mejl senast tre veckor före mötet. Anmälan