Välkommen till Swabas höstträff, på Kom Hotell i Stockholm! Det blir bland annat föreläsningar om parterapi och utmönstring av lågvärdevård och fluency based instruction.

Föreläsningar

Peter Karlsson och Eva Thormann –PBS förskolan

Sara Ingvarsson – Onödiga insatser inom sjukvården – utmönstring av lågvärdevård från ett beteendeanalytiskt perspektiv

Rasmi Krippendorf – Fluency based instruction

Susanna Tagesdotter Hagstrand – Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT)- beteendeanalys som verktyg i parterapi

Datum: 21 oktober 2023

Plats: Best Western Kom Hotell, Döbelnsgatan 17, 111 40 Stockholm

Pris ej medlem: 500 kr för deltagande på plats