Välkommen till Swabas höstträff online via Zoom! Det blir bland annat föreläsningar om parterapi och utmönstring av lågvärdevård och fluency based instruction.

Föreläsningar

Peter Karlsson och Eva Thormann – PBS förskolan

Sara Ingvarsson – Onödiga insatser inom sjukvården – utmönstring av lågvärdevård från ett beteendeanalytiskt perspektiv

Rasmi Krippendorf – Fluency based instruction

Susanna Tagesdotter Hagstrand – Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT)- beteendeanalys som verktyg i parterapi

Datum: 21 oktober 2023

Plats: Best Western Kom Hotell, Döbelnsgatan 17, 111 40 Stockholm

Pris (ej medlem i SWABA): 450 kr för deltagande online via Zoom