På det virtuella årsmötet 2020 hade vi glädjen att tillkännage den första mottagaren någonsin av det årliga SWABA-priset: Emelia Fjällström!

På diplomet står det att “Årets pristagare har, i enlighet med föreningens ändamål, på ett utmärkt sätt bidragit till spridandet av beteendeanalytisk tillämpning utanför den egna arbetsplatsen. Hon har dessutom genom differentiell förstärkning uppmuntrat personer att formulera sig i beteendetermer och leta efter beteendens funktion.”

Emelia Fjällström är logoped och metodstödjare i autismteamet vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Region Jämtland Härjedalen. Hon har där bland annat bidragit till att beteendeanalytiska metoder används för att motivera barn att delta i undersökningssituationer i folktandvården i regionen.