SWABA (Svenska föreningen för beteendeanalys eller Swedish Association for Behavior Analysis) är en ideell förening för alla som är intresserade av beteendeanalys. Föreningens mål är att samla och sprida information om beteendeanalys, samt att främja forskning, tillämpning och utbildning. SWABA grundades 1996 och sedan 2001 är vi ett ”affiliated chapter” inom Association for Behavior Analysis International.

Varje år anordnar SWABA evenemang så som höstträff och årsmöte. Endast medlemmar kan anmäla sig till dessa evenemang.