I samband med styrelsens planeringsdag bjuder vi in till en medlemsträff, som bland annat innehåller föredrag som utgår från två nyutgivna böcker med anknytning till beteendeanalys:

1. ”Leka, prata, äta – Övningar för barn med särskilda behov”
En bok av Lars Klintwall och Maria Olofsgård Jegéus (red.) med praktiska råd till föräldrar och förskolebarn. Flera beteendeanalytiker bland författarna. En av dem är Dag Strömberg, logoped och BCBA, som här kommer att ge en sammanfattning av bokens innehåll och resonera kort kring hur strategier som bygger på beteendeanalys kan spridas till personer utan utbildning inom området.

2. ”Barnets stund och dess effekt på föräldravärderingar”
Filippa Andreasson, psykologstudent på Stockholms universitet, presenterar examensarbete som skrivits tillsammans med psykologstudent Axel D’Angelo Gentile. Studien har undersökt effekten av barnets stund – en av övningarna som beskrivs i boken ”Leka, prata, äta” – på värderad riktning i föräldraskap, hos åtta föräldrar till barn med diagnosticerad eller misstänkt autism.

3. ”Hävstångsledarskap – Små beteenden med stor betydelse” av Maria Forsgren och Annika Strömsten. Båda författarna är psykologer med certifiering inom Organizational Behavior Management (OBM). Hur mycket beteendeträning finns egentligen inom ledarskapsområdet? Går det att koppla till behavior skills training? Det är några frågor som Maria och Annika kommer att diskutera på lördag. De nyblivna författarna tar också upp ämnet konsten att skriva en bok genom att börja med slutet samt dilemman med att popularisera beteendeanalys.

TID/PLATS

14:00-16:00 Online eller hos Wenells, Arenavägen 63 i Stockholm, i mån av plats.

ANMÄLAN
Alla SWABA-medlemmar är välkomna att delta online, utan kostnad eller föranmälan. Anslut till zoom via denna sida.

Det finns dessutom ett begränsat antal fysiska platser i lokalen med möjlighet att sitta på lämpligt avstånd. Om du vill delta på plats: Vänligen hör av dig till info@swaba.se för att reservera en plats.

Välkommen!
Hälsar SWABA:s styrelse