OBM-KONFERENS I STOCKHOLM 

17-18 augusti 2018 anordnade SWABA tillsammans med OBM network en OBM-konferens för personer som arbetar aktivt med OBM i någon form.  

Program overview in English, with handouts from the presenters:

Day 1:
09.30   Three parallel sessions

13.00   Panel discussion

How the OBM Network’s future aligns with the needs of Sweden’s OBM practitioners and researchers, as well as those from the international OBM community

14.00   Three parallel sessions

Day 2:
09.30   Three parallel sessions

13.00   Three parallel sessions

Syfte med konferensen:  

  • Att vi som jobbar med OBM (beteendeanalys tillämpat på grupper och organisationer) har stärkt varandra, har hittat en kärna för vad OBM är och hjälps åt att sprida OBM. 
  • Lärande och kvalitetshöjning för var och en. Att vi lyckats få människor att prata med varandra på ett sätt som utmynnar i ökat lärande på flera plan. 
  • Påverkan på framtida samarbete inom och utanför Sverige. Att vi knutit fler kontakter som genererar ökat utbyte.   

Målgrupp
Personer som arbetar med OBM på grupp-/organisationsnivå eller med tillämpad forskning inom området. Professionella utövare av metoder baserade på beteendeanalys i syfte att skapa resultat inom delar av eller hela organisationer. 

Konferensen fokuserar på erfarenhetsutbyte med aktiva bidrag från alla deltagare. Anledningar att delta i konferensen kan vara önskan att få nya insikter, att dela med sig av ”best practice” och att utveckla nya färdigheter och format. 

Uppskattat antal deltagare: 40-70 st (där ca 20 kommer från andra platser än Sverige). 

Omfattning
Två dagar (fredag-lördag), 17-18 augusti 2018.  

Format
* Workshops* Seminarier * Runda-bords-diskussioner * Presentationer av fallbeskrivningar, mätmetoder eller pedagogiska modeller * etc. (Observera att vi vill uppmuntra andra presentationer än strikt akademiska) 

Exempel på strukturerade format:
-Presentera ett ämne från tre olika vinklar 

Exempel på idéer till frågor att ha i fokus:
-Framgångsrika sätt att mäta resultat och beteenden
-De 10 bästa sätten att marknadsföra OBM 
-Olika sätt att förankra och skapa delaktighet vid utvecklingsarbete 

Innehåll
Tillämpad OBM inom olika fält, exempelvis: * Prestationssystem * Beteendebaserad säkerhet* Ledarskapsutveckling * Motiverande faktorer i dagligt arbete * Program för att ändra företagskultur * Kontextuell analys * Målstyrning * Utveckla vardagliga arbetsprestationer * Arbetsmiljöförbättringar * System för att öka lärande och erfarenhetsutbyte * osv 

More information: www.swobmconference.com