HÖSTTRÄFF ONLINE – 2020

Välkommen till en dag med föreläsningar om beteendeanalys inom olika områden

Lördag den 26 september

Mötet hålls i Zoom. Du behöver logga in på hemsidorna för att få länk till mötet, länken läggs upp några minuter innan mötet startar.

9.45 Introduktion

Dag Strömberg, föreningens ordförande, inleder dagen.

10.00 Sluta älta och grubbla – hur oro och ältande fungerar och hur man stoppar dem

Mowrers tvåfaktorteori förklarar hur vi förvärvar och vidmakthåller en fobi eller betingad rädsla. Men teorin ger bara en ögonblicksbild och förklarar inte varför oron och ältandet bara kan rulla på i det oändliga. Vad driver tennismatchen i hjärnan och varför är den så svår att stoppa? Jag kompletterar Mowrers teori med min operanta analys av ältande, utdragen oro och upprepade säkerhetsbeteenden, som förklarar varför. Därefter beskriver jag de konsekvenser som den operanta analysen får för behandlingen

Olle Wadström är leg. psykolog, leg. psykoterapeut med inriktning på kognitiv beteendeterapi, godkänd KBT-handledare, specialist inom klinisk psykologi och specialist inom pedagogisk psykologi. Han är verksam som psykolog, KBT-psykoterapeut, handledare, författare och utbildare/föreläsare i företaget Psykologinsats AB

11.00 Kaffepaus

Det finns möjlighet att mingla i Zoom under fikapausen. Ta med det fika du föredrar till skärmen och umgås med andra beteendeanalytiker!

11.30 Rehabiliteringsmedicin och ACT – vad är beteendeplasticitet?

Hur kan yrkesverksamma som inte är beteendeanalytiker förstå beteende på ett användbart sätt? Acceptance and Commitment Therapy (ACT) bygger på processer som anses öka psykologisk flexibilitet, som visar ens förmåga att göra förändring och därmed kunna ta till sig en intervention. Rovner, Johansson och Gillanders (2019) har identifierat fyra olika beteendeplasticitetsprofiler – så benämns psykologisk flexibilitet inom ACTiveRehab, en modell anpassad för professionerna i rehabteamet – som gör att patienter kan erbjudas personcentrerade gruppinterventioner.

Graciela Rovner är leg. fysioterapeut och med. dr. Hon är den enda fysioterapeut i världen som är godkänd som ACT-tränare av Association for Contextual Behavior Science (ACBS). Hon har disputerat i rehabiliteringsmedicin och är ordförande för föreningen Svenska ACBS.

12.30 Lunchpaus

13.30 A Behaviour Analysis of Theory of Mind: Conceptual and Applied Implications

(Detta föredrag kommer att hållas på engelska.)

The term Theory of Mind has come to refer to a collection of responses that involve one’s ability to predict another person’s behaviour based on understanding that person’s perspective. One of the most studied topics in the field of psychology for the past 30 years, Theory of Mind is considered not only an important developmental milestone in childhood, but also a theoretical system to explain additional social and cognitive processes in both typical and atypical children and adults. Despite the importance of the topic, behaviour analysis has yet to provide a satisfactory account of Theory of Mind (i.e., of the variables that control the types of behaviour commonly held to denote Theory of Mind). In this presentation I set out to provide the beginning of such an account. Firstly, I will argue that Theory of Mind is not an “entity” that is either present or absent, but rather, is a developmental verbal process that begins in early childhood with the establishment of tacting public and private events during social interactions. Secondly, I will provide an analysis of the controlling variables of the component verbal skills that are said to denote Theory of Mind. Thirdly, I will illustrate a hierarchical sequence of instructional activities derived from such an analysis to establish perspective taking in children with autism, a syndrome with known deficits in these skills. The application of a teaching technology derived from a conceptual and experimental analysis both validates and extends the basic approach.

Francesca degli Espinosa fell in love with behaviour analysis in 1996, when she began working as a tutor for a child with autism. She became interested in interventions that could both define and establish generalised learning: the ability to demonstrate novel responses within an operant class without each individual response having been previously reinforced. She was the Lead Clinician for the first UK-based EIBI outcome study (Remington et al., 2007) at the University of Southampton. Within that context, she developed the Early Behavioural Intervention Curriculum (EBIC), which subsequently formed the principal focus for her Doctoral thesis (2011). Her clinical and research interests focus on advanced applications of contemporary analyses of verbal behaviour (Horne & Lowe, 1996; Michael, Palmer, & Sundberg, 2011) as a basis for teaching generalised verbal repertoires, and, thereby, as a means of minimising the need to teach specific individual verbal responses. Currently, Francesca runs a small diagnostic and assessment clinic in the UK and teaches behaviour analysis at Queen’s University, Belfast and at the University of Salerno, Italy, her home country.

15.00 Avslutning

Dag Strömberg avslutar dagen. För de som vill finns möjlighet till fortsatta samtal och mingel i Zoom, medtag egen dryck och tilltugg.

DELTAGANDE

Kostnad: Gratis.
Kräver medlemskap. Logga in eller skapa medlemskap här

Anslut via länk som läggs upp på medlemssidorna strax innan mötet.

Notera att vi inte har möjlighet att skriva intyg om deltagande.

VÄLKOMMEN!