HÖSTTRÄFF 2019
Välkommen till en dag med föreläsningar om beteendeanalys inom olika områden!

Lördag den 19 oktober, Estniska huset
Wallingatan 34, Stockholm

9.30 Kaffe och smörgås

10.00 Några ord från SWABA:s styrelse
Bland annat uppföljning från årsmötet angående frågan om SWABA-pris.

10.15 Beteendeanalytiskt ledarskap i icke beteendeanalytiska organisationer- hur gör man?
Hur kan vi få genomslag för vårt arbetssätt i organisationer samtidigt som dessa kanske inte är mottagbara för hela retoriken och metodiken.

Christian Walén är leg. psykolog utbildad i Linköping med en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Med bakgrund som klinisk psykolog har han tidigare bland annat arbetat som VD för Assessio och Senior manager på Accenture för att idag arbeta som VD för PBM. Christian sitter även i flera styrelser och har med framgång lyckats implementera principer från TBA i näringslivet.

Åhörarkopior

11.00 Erfarenheter av ABAI International Conference
Den 29-30 september genomfördes Association for Behavior Analysis International Conference i Stockholm. Hade du inte möjlighet att delta? Då är det här en möjlighet att i efterhand ta del av höjdpunkter från konferensen. Var du där? Välkommen att dela med dig av dina erfarenheter, i samtal i mindre grupper.

12.00 Lunchpaus
Det finns olika möjligheter att äta lunch i närheten av Estniska huset.

13.30 Korsriddare eller missionärer?
Vi som arbetar med tillämpad beteendeanalys beklagar oss ofta över att våra metoder och förhållningssätt inte når ut och används i de verksamheter där elever, brukare och patienter finns. Likt korsriddare har vi vaktat vår terminologi och inte lagt så mycket krut på att göra våra teorier och principer begripliga. Samtidigt som vi känner oss missförstådda behöver vi fråga oss själva hur vi arbetar för att tillgängliggöra metodiken. Positivt beteendestöd (PBS) har ofta en mer missionerande inställning, ibland på bekostnad av den beteendeanalytiska stringensen. Hur kan vi hitta en bra balans mellan att upprätthålla kvalitet och metodtrohet samtidigt som vi gör våra metoder användarvänliga och tillgängliga för många? Hur kan korsriddaren som med sitt liv vaktar den heliga graal och missionären som till varje pris vill sprida sitt budskap samarbeta?

Peter Karlsson är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i pedagogisk psykologi, sedan 2018 verksam i det egna företaget Besiva. Peter har arbetat med tillämpad beteendeanalys och positivt beteendestöd i ett tjugotal år, både på individnivå med bland annat barn med ASD och personer med funktionsnedsättningar och svåra problembeteenden, och på organisationsnivå med skolövergripande PBS (SWPBS). Peter är författare till böckerna Beteendestöd i vardagen – handbok i tillämpad beteendeanalys (Natur & kultur, 2010) och Positivt beteendestöd i omsorg och skola – en introduktion (Natur & kultur, 2018).

Peter Karlsson – Korsriddare eller missionärer

14.15 Kaffe och kaka

14.45 Hur får vi genomslag för beteendeanalysen och vårt sätt att arbeta utan att ge avkall på våra principer?

Uppföljning av temat för dagens två föreläsningar i form av en paneldiskussion med följande deltagare:

Lise Roll-Pettersson, professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet och certifierad beteendeanalytiker (BCBA-D). Hon är för närvarande ansvarig för ett fyraårigt projekt finansierat av Vetenskapsrådet där en skattningsskala för lärmiljö i förskola, APERS-PE (Odom, Cox et al., 2013), har översatts, kulturanpassats och testats i några förskolor som använder mångsidiga intensiva inlärningsprogram för barn med autism. Tillsammans med psykologiska institutionen vid Stockholms universitet har hon initierat det första masterprogrammet i beteendeanalys i Sverige, godkänt av BACB för certifieringsändamål. Lise är just nu guest editor i en special issue av ”European Journal of Behavior Analysis” med fokus på tillämpad beteendeanalys, autism och högskoleutbildning.

Maj Sjögren, leg. psykolog och certifierad beteendeanalytiker (BCBA) i Karlshamn. Hon har på olika sätt arbetat för att sprida kunskap om beteendeanalys i Blekinge. Arbetar för närvarande med att utbilda och handleda i PBS i förskola och skola. Har också jobbat med intensiv beteendeterapi och riktade TBA-insatser till barn med autism, samt deltagit i utvecklingsarbete med målet att implementera TBA som gemensamt arbetssätt på Habiliteringen i Blekinge.

Peter Karlsson, presentation se ovan.

Christian Walén, presentation se ovan.

15.45 Avslutning

16.00-17.00 Mingel
En möjlighet att fortsätta diskutera dagens ämnen med andra SWABA-medlemmar. Estniska husets barservering är öppen fram till kl 17.00.

Anmälan

Kostnad: 300 kr för dig som redan betalat in medlemsavgift till SWABA för 2019.
För övriga deltagare: 400 kr, vilket inkluderar medlemsavgiften på 100 kr för 2019. För- och eftermiddagskaffe ingår.

Anmäl dig genom att sätta in avgiften på plusgirokonto 56 82 79-4 eller Swisha 1234583985 senast den 14 oktober. Ange ”höstträff”, namn och e-postadress (QR-nedan). Du får bekräftelse på anmälan via e-post. Meddela eventuella allergier eller behov av specialkost på info@swaba.se Platsantalet är begränsat så tidig  anmälan innebär större chans till plats.

Alla föreläsare och alla funktionärer ställer upp utan krav på ekonomisk ersättning. Notera att vi inte har möjlighet att skriva intyg om deltagande.

VÄLKOMMEN!

QR – EJ BETALAT MEDLEMSAVGIFT

QR – BETALAT MEDLEMSAVGIFT