Program för SWABA:s höstträff 2018

Välkommen till en dag med föreläsningar om beteendeanalys inom olika områden!

Lördag den 6 oktober, Bryggarsalen
Norrtullsgatan 12N, 113 27 Stockholm (T-bana Odenplan)

09.30 Registrering och kaffe med smörgås

10.00 Introduktion och SWABA-nytt
Dag Strömberg, föreningens ordförande, inleder dagen.

10.15 Från beteendeproblem till livskvalitet
Beteendeproblem hos personer med autism och andra funktionsnedsättningar leder ofta till försök att lösa situationer i stunden, vilket sällan fungerar. Därför behöver vi ta reda på mer om varför problem uppstår. Skapa en helhetsplan på kort och lång sikt. Det gör vi genom positivt beteendestöd (PBS), en modell som bygger på tillämpad beteendeanalys.

Marie Grafström är beteendeanalytiker och har en master i tillämpad beteendeanalys och autism. Camilla Kallenbäck är beteendeanalytiker och leg. arbetsterapeut.

Marie och Camilla driver BeteendeByrån, där de arbetar med handledning och utbildning. De har skrivit boken ”Från beteendeproblem till livskvalitet – handbok för beteendedetektiver”.
Åhörarkopior Grafström Kallenbäck (PDF)

11.00 Framgångsrikt förändringsarbete med OBM
De flesta förändringsarbeten i organisationer genomförs utan bistånd från personer med OBM-kompetens. Samtidigt vet vi ju att beteendeanalysen är världens bästa förändringsinstrument. Hur kan detta vara fallet? Funderingar kring denna fråga och exempel från ett par större förändringsarbeten.

Martin Carlström är leg. psykolog och driver företaget Havinder & Carlström Organisationspsykologer, där han är konsult med inriktning mot utveckling av ledare och organisation. Martin har nyligen kommit ut med boken “Från ord till handling – framgångsrikt förändringsarbete med OBM”.

Åhörarkopior Carlström (PDF)

11.45 Lunchpaus
Det finns olika möjligheter att äta lunch i närheten av Bryggarsalen.

13.00 Instructional design – beteendeanalys i undervisning
Om beteendeanalytisk instructional design, som grund för ett surfplatteadministrerat program för träning av matematik.

Martin Hassler Hallstedt, leg. psykolog, fil. dr, arbetar vid institutionen för psykologi vid Lunds universitet och i det egna företaget Scientific EdTech. Mer om Martins arbete finns i hans doktorsavhandling Closing the gap.

13.45 Kaffe med tilltugg

14.15 ACT vid diabetes typ 1, hur kan vi förbättra diabetesvården i Sverige?
Om hur Acceptance and Commitment Therapy (ACT) kan tillämpas i grupp för unga vuxna med diabetes typ 1.  Enligt det Nationella diabetesregistret uppnår enbart 50 % av patienter med diabetes blodsockervärden inom målområdet. Bland tonåringar och unga vuxna med diabetes typ 1 försämras blodsockervärdena. Det förklaras bland annat med att många unga vuxna skäms för sin sjukdom och då hamnar i undvikandebeteenden, som att inte ta insulin vid måltid. Detta är direkt farligt för individen och resulterar också i stora samhällskostnader. Forskning visar ökad frekvens av oro, ångest och depression hos diabetiker. Trots det erbjuds sällan psykologiskt stöd inom den offentliga vården.

Sara Hammer, leg. psykolog, och Victoria Blom, PTP-psykolog, arbetar på Psykologpartners med terapier, handledning och utbildningsuppdrag. I i samarbete med Ung Diabetes har de i ett pilotprojekt utvärderat en ACT-behandling i grupp för unga vuxna med diabetes typ 1.

Åhörarkopior Hammer Blom (PDF)

15.00 Beteendeanalys och lagidrott – att förstärka rätt beteenden
Hur får vi ett idrottslags medlemmar att förstärka rätt beteenden? Vi vet vad vi ska göra. Eller vet vi det? Om svårigheter och utmaningar i arbetet med herrlaget i Gefle IF i fotboll och damlandslaget i Goalball.

Mikael Wallsbeck har en master i Sport and Exercise Psychology och grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning. Mikael var tidigare ordförande i Svensk idrottspsykologisk förening. Arbetar inom idrott och näringsliv, gästundervisar och handleder vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm och driver tillsammans med Fredrik Weibull podcasten Hjärnskrynklarna och bloggen idrottspsykologi.info  

15.45 Avslutning

16.00 SWABA-mingel
En möjlighet att fortsätta diskutera dagens ämnen med andra SWABA-medlemmar. Bryggarsalens barservering är öppen fram till kl 17.00.

ANMÄLAN

Kostnad: 300 kr för Dig som redan betalat in medlemsavgift till SWABA för 2018. För övriga deltagare: 400 kr, vilket inkluderar medlemsavgiften 100 kr för 2018. För- och eftermiddagskaffe ingår.

Anmäl dig genom att sätta in avgiften på plusgirokonto 56 82 79-4 eller Swish 1234583985 senast fredag 21 september. Ange ”höstträff”, namn och e-postadress. Du får bekräftelse på anmälan via e-post.

Meddela eventuella allergier eller behov av specialkost på info@swaba.se

Platsantalet är begränsat. Tidig anmälan innebär större chans till plats. Alla föreläsare och alla funktionärer ställer upp utan krav på ekonomisk ersättning. Notera att vi inte har möjlighet att skriva intyg om deltagande.

VÄLKOMMEN!