Fredagen den 9 oktober
Estniska huset, Wallingatan 34, Stockholm

PROGRAM

14.00 Beteendeanalys och politik
-inlärningspsykologi på samhällsnivå

Syftet med föreläsningen är att öka medvetenhet om hur vi kan använda principer från inlärningspsykologin, på såväl individ- som samhällsnivå, för att skapa ett mer konstruktivt debattklimat i samhället. Inledningsvis presenteras forskning inom politisk psykologi, rörande kognitiva bias och grupprocesser som hjälper oss att förstå dysfunktionella politiska beteenden. Därefter kommer en workshop där åhörarna får träna sig i en ny sorts politisk analys. Denna går ut på att funktionellt analysera problembeteenden samt önskvärda beteenden inom området politisk debatt och aktivism.

Karin Christensson är leg psykolog och Ebba Karlsson är PTP-psykolog. Tillsammans har de grundat tankesmedjan Poplar som utifrån vetenskapliga metoder och forskning arbetar för att skapa ett mer konstruktivt debattklimat i samhället.

Åhörarkopior Ebba Karlsson (pdf)

Åhörarkopior Karin Christensson (pdf)

15.30 Fika

16.00 Community Reinforcement Approach and Family Training (CRAFT)

– en metod att stödja närstående till individer med alkohol- och drogproblem

Omkring 15% av Sveriges vuxna befolkning har en riskfylld konsumtion av alkohol och/eller droger och ca 5% uppfyller kriterierna för skadligt substansbruk eller beroende. Närstående till dessa individer drabbas i högre utsträckning av psykiska och/eller somatiska problem jämfört med normalbefolkningen. CRAFT är en KBT-baserad metod som fokuserar på att hjälpa närstående att förändra sitt beteende i relation till den som dricker/använder droger, i syfte att påverka denne att söka hjälp och att minska konsumtionen. Centrala komponenter är funktionell analys, att förstärka drogfritt beteende, samt att inte undanhålla negativa konsekvenser. CRAFT har visat god effekt jämfört med andra metoder avseende andelen personer som söker hjälp för sin beroendeproblematik. Åhörarna kommer att få en redogörelse för innehållet i metoden och en översikt av forskningsresultat.

Karin Romberg är leg psykolog vid beroendecentrum i Stockholm och arbetar där bland annat som projektkoordinator i ett webbaserat CRAFT-projekt.

Åhörarkopior Karin Romberg

17.00 Mingel i smågrupper
Ta chansen att lära känna SWABA-medlemmar och få möjlighet att diskutera dagens ämnen och hur det kan relatera till dina och övrigas erfarenheter av beteendeanalys.

18.00 Middag!
Stanna kvar och avnjut en buffé bestående av sex rätter, bröd, smör samt dessert och kaffe. Vin och öl kan köpas i baren.

ANMÄLAN

Jag är SWABA-medlem 2015:
250 kr (inkluderar fika)              
400 kr
(inkluderar fika och middag)

Jag har ännu inte betalat medlemsavgiften för 2015:
350 kr (inkluderar fika och medlemsavgift)            
500 kr
(inkluderar fika och middag samt medlemsavgift)

Anmäl dig genom att sätta in avgiften på plusgirokonto 56 82 79-4 senast den 27 september

OBS! Ange namn och e-postadress. Du får bekräftelse på anmälan via e-post.

Meddela eventuella allergier eller behov av specialkost på info@swaba.se

VÄLKOMMEN!!