Lördag den 12 oktober

Estniska huset, Wallingatan 34, Stockholm

Föreläsarnas presentationer:

Tobias Lundgren – ACT och TBA i arbetet med MODO Hockey (pdf)
Andreas Larsson – Negativa tankar och RFT (pdf)
Sara Ingvarsson & Ulrica von Thiele Schwarz – OBM (pdf)
Liria Ortiz – Motiverande samtal och funktionsnedsättning – praktik och teori (pdf)
Liria Ortiz – MI med nedsatta kognitiva funktioner (pdf)

Filmade presentationer:
Tobias Lundgren
Andreas Larsson
Sara Ingvarsson & Ulrica von Thiele Schwarz
Liria Ortiz

PROGRAM

10.00  ACT och TBA i arbetet med MODO Hockey
Syftet med arbetet i MODO Hockey är att bidra på individ-, team- och organisationsnivå. Arbetssättet grundar sig i ACT och TBA. Syftet på individnivå är att hjälpa hockeyspelarna att hantera tankar, känslor och kroppsliga sensationer så att varje individ kan spela på en så hög nivå som möjligt. Presentationen innehåller en beskrivning av hockeylivslinjen och en fallstudie som är under bearbetning för publikation. Dessutom diskuteras arbetssättet i föreningen.

Tobias Lundgren är leg psykolog, leg psykoterapeut och fil dr i psykologi. Han är grundare av och VD på Svenska Psykologiinstituet samt vikarierande lektor vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet. 

11.00 Fikapaus

11.15 Negativa tankar och RFT
Många kämpar med att bemästra negativa tankar eller att finna mening i livet. Presentation av forskning om negativa tankar utifrån relation frame theory (RFT) och hur ACT-interventioner har visat sig fungera på dessa.

Andreas Larsson är leg psykolog och doktorand vid Swansea University. Arbetar med utbildning, coachning och psykologisk behandling via telefon, internet och personlig kontakt.

12.00 Lunch
Restaurang Esters uppskattade fisksoppa med aioli (ingår i anmälningsavgiften).

13.00 Beteendeanalys i organisationer
Presentationen beskriver praktisk erfarenhet av arbete med beteendeanalys i organisationer. Utgångspunkter är ett tvåårigt projekt med ledarutveckling omfattande cirka 100 ledare samt ett pågående forskningsprojekt. Bland annat diskuteras beteendeanalytiskt förhållningssätt i relation till upplevd kontroll och effekten av feedback på prestation.

Mandus Frykman
är leg psykolog och FHV-konsult med inriktning mot organisation och ledarskap. Doktorand på LIME (Institutionen för lärande, informatik, management och etik), Karolinska Institutet. Använder beteendeanalytiska förklaringsmodeller med syfte att öka kunskapen om beteendeförändring vid implementering av nya arbetssätt och riktlinjer inom hälso- och sjukvårdsverksamhet. Projektledare Specialistteamet O & L Previa Stockholm. Ansvarig för utveckling av OBM i Previa nationellt och för Organisation & Ledarskap i Stockholm.
Tyvärr blev Mandus presentation inställd på grund av sjukdom. I stället föreläste Sara Ingvarsson och Ulrica von Thiele Schwarz om OBM (se ovan).

14.00 Motiverande samtal och funktionsnedsättning – praktik och teori
Om motiverande samtal vid arbete med personer med funktionsnedsättning. Praktiska exempel samt diskussion kring hur man utifrån inlärningsteori kan förstå de strategier som används inom motiverande samtal.

 Liria Ortiz är leg psykolog, leg psykoterapeut och skribent i bland annat Dagens Nyheter, där hon svarar på läsarnas frågor om relationer, motivation och självhjälp. Liria Ortiz har skrivit fem böcker, bland annat När förändring är svårt: att hantera motstånd med motiverande samtal. Hon är också lärare i motiverande samtal och medlem av nätverket MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

 15.00 Mingel!!
Restaurang Esters bar är öppen fram till kl 17 för alla som vill stanna och mingla en stund.

 

ANMÄLAN

Kostnad: 200 kr för Dig som redan är SWABA-medlem för 2013. För övriga: 300 kr (vilket inkluderar medlemsavgiften 100 kr för 2013). I anmälningsavgiften ingår lunch och kaffe. Sätt in avgiften på plusgirokonto 56 82 79-4 senast onsdag den 2 oktober.

OBS! Ange namn och e-postadress. Du får bekräftelse på anmälan via e-post.

Meddela eventuella allergier eller behov av specialkost på info@swaba.se

Platsantalet är begränsat. Tidig anmälan innebär större chans till plats. Alla föreläsare och alla funktionärer ställer upp utan krav på ekonomisk ersättning. Notera att vi inte har möjlighet att skriva intyg om deltagande.

 

VÄLKOMMEN!!

SWABA Höstträff 2013 (pdf)