Lördag den 22 oktober i Stockholm, kl 10.00 – 13.30

 Ladda ner programmet i PDF-format


Föreläsarnas presentationer:

Pierre Schou (PDF)

Ola Jameson (PowerPoint)

Eva Bertilsson (Powerpoint)

Program 

10.00 Inledning

10.10 Arbetsmotivation och företagskultur

Arbetsmotivation och företagskultur är vanligt förekommande begrepp. Men hur ser en
beteendeanalytiker på dessa begrepp och hur de används?
Och hur ska en beteendeanalytiker förhålla sig?

Olika former av mätning och utvärderingar används överallt i organisationer och
arbetslivet. Hur kan utvärderingar användas för att påverka och
förändra beteenden i organisationer.

Pierre Schou är konsult på Vestra konsulter; psykolog samt
civilekonom och ekonomie doktor. Han har lång konsulterfarenhet från Sinova,
Siar-Bossard (Cap Gemini), TEMO, Askus och Vestra och har varit lärare och forskare vid
Psykologiska institutionen Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm.

 

10.50 Kärlek som beteende

Vad gör man när man – till sin stora fasa – inser att den man en gång valt som
livspartner faktiskt är någon annan en den man trodde och önskade
sig? När den trygge blivit tråkig och sexlivet upphört? När kärlek och
förälskelse övergår till irritation och ställningskrig. Utifrån tanken
att acceptans och medveten närvaro kan skapa förutsättningar för förändring
föreläser KBT vid relationsproblem i allmänhet, och behandlingsmodellen
IBCT (Integrated Behaviour Couples Therapy) i synnerhet.

Ola Jameson är leg. psykolog på Psykologpartners med
flera års erfarenhet av att arbeta med parrelationer utifrån ett
beteendeanalytiskt förhållningssätt.

 

11.40 Fikapaus

12.10 Klickerträning och tillämpad beteendeanalys i djurträning

Att behaviorister har använt råttor och duvor för att studera beteende känner de
flesta till. Här får ni höra mer om exempel från olika sammanhang
där strategier hämtade från beteendeanalys används för att aktivt förändra
djurs beteenden. Exempel belyser situationer man jobbar
i, beteenden man jobbar med, och procedurer som används – och djuren som man
kan komma i kontakt med – ledarhundar, minröjningsråttor,
tävlingshästar, tigrar med tandvärk och mycket annat.

Eva Bertilsson är klickertränare sedan 14 år tillbaka och
jobbar för närvarande heltid på Carpe Momentum med att hålla kurser och skriva om
djurträning. Eva är även TAGteach-utbildare och föreläsare vid Karen Pryors
årliga Clicker Expo.

 

13.20 Avslutning

 

Plats:
Estniska huset, Wallingatan 34 i Stockholm

Datum:
Lördag den 22 oktober 2011

Tid:
10.00 – 13.30

Kostnad:
100 kr för medlemmar, övriga 150 kr (inklusive
medlemsavgift för 2011)

Anmälan:
Plusgirokonto 56 82 79-4 senast 16 oktober

OBS!
Ange namn och e-postadress

Platsantalet är begränsat. Tidig anmälan innebär större chans till plats.

Alla föreläsare och alla funktionärer ställer upp utan krav på ekonomisk ersättning.
Notera att vi inte har möjlighet att skriva “intyg” om deltagande.

VÄLKOMNA!!