Program för SWABA höstträff 2017 (pdf)

Årets höstträff går av stapeln lördag 14 oktober kl 9-17 i Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12N, 113 27 Stockholm (T-bana Odenplan).

Välkommen till en dag med föreläsningar om tillämpningar av beteendeanalys inom olika områden! Temat för dagen är nyutgiven litteratur med anknytning till beteendeanalys.

09.00 Introduktion och SWABA-nytt
Dag Strömberg, föreningens ordförande, inleder dagen.

09.15 Stressbeteenden
En beskrivning av två olika interventioner vid stressproblematik: livsstilsförändring och återhämtningsbeteendeförändring.
Niclas Almén är leg. psykolog med inriktning mot kognitiv beteendeterapi (KBT), arbetar som terapeut, handledare och utbildare. Aktuell med nyutgåva av boken Stress- och utmattningsproblem.

10.00 Lägg ner ledarskapet!
Hur kan ledare fokusera på att skapa förutsättningar för andra att arbeta, tillsammans med sin personal?
Sara Ingvarsson är leg. psykolog och en av de första certifierade inom Organizational Behavior Management (OBM) i Sverige. Hon har skrivit boken Lägg ner ledarskapet! Vad du som chef ska göra i stället.
Åhörarkopior Sara Ingvarsson (pdf)

10.45 Kaffe

11.15 Må dåligt – om psykopatologi i vardagslivet
Hur utvecklas psykisk ohälsa i samspel mellan den omgivande miljön? Vad är psykisk hälsa och ohälsa?
Tobias Lundgren är fil.dr, leg. psykolog och enhetschef vid Kompetenscentrum för psykoterapi, KI och SLL. Tillsammans med Jonas Ramnerö och Thomas Gustavsson är han författare till boken Må dåligt.

12.00 Lunch
Matig vegetarisk smörgås (ingår i anmälningsavgiften).

13.00 Beteendedesign
Att ge människor en knuff i den riktning man vill att de ska ta – att till exempel köpa de ekologiska bananerna, godkänna organdonation eller följa oss på sociala medier – är en växande trend. Vad innebär det att ”designa beteenden” och hur gör vi det? Beteendedesign är ett ämne som tillämpar fynd inom inlärningspsykologi, beteendeekonomi och neurovetenskap för att designa storskaliga beteendeförändringsinsatser.
Arvid Janson, designer med en civilingenjörsexamen i teknisk fysik, har tillsammans med Niklas Laninge skrivit boken Beteendedesign. Han kommer att förklara ämnet och ge fem exempel på tillämpningar av tankefel.
Åhörarkopior Arvid Janson (pdf)

13.45 KONTAKT
Om KONTAKT, manualbaserad social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med diagnos inom autismspektrum. Träning i att initiera konversationer, förstå sociala signaler, sociala roller, normer och förväntningar, problemlösning och konflikthantering.
Nora Choque Olsson är leg. psykolog, leg. psykoterapeut (KBT) och specialist i klinisk psykologi.
Åhörarkopior Nora Choque-Olsson (pdf)

14:30 Kaffe

15.00 Användbar evidens – om följsamhet och anpassningar
Idag förväntas alla använda evidensbaserade metoder. I praktiken anpassas metoderna ofta. Vad händer då? Kan man lita på att insatserna är säkra och hjälper? Fungerar de kanske till och med bättre?
Ulrica von Thiele Schwarz är leg. psykolog, professor i psykologi vid Mälardalens högskola och forskare på MMC, Karolinska institutet. Aktuell med boken Användbar evidens.
Åhörarkopior Ulrica von Thiele Schwarz (pdf)

15.45 SWABA-mingel
En möjlighet att fortsätta diskutera dagens ämnen med andra SWABA-medlemmar. Bryggarsalens barservering är öppen fram till kl 17.00.

ANMÄLAN


Kostnad: 350 kr för Dig som redan betalat in medlemsavgift till SWABA för 2017. För övriga deltagare: 450 kr, vilket inkluderar medlemsavgiften 100 kr för 2017. Lunchsmörgås och för- och eftermiddagskaffe ingår. Anmäl dig genom att sätta in avgiften på plusgirokonto 56 82 79-4 eller Swishnummer 1234583985 senast fredag 29 september. Ange ”höstträff”, namn och e-postadress. Du får bekräftelse på anmälan via e-post. Lunchsmörgåsen är vegetarisk. Meddela eventuella allergier eller behov av specialkost på info@swaba.se

Platsantalet är begränsat. Tidig anmälan innebär större chans till plats. Alla föreläsare och alla funktionärer ställer upp utan krav på ekonomisk ersättning. Notera att vi inte har möjlighet att skriva intyg om deltagande.

VÄLKOMMEN!