SWABA-träff i Göteborg!
Äntligen en träff på västkusten – alla som är intresserade av beteendeanalys är hjärtligt välkomna!

Lördagen 22 november i KAN-psykologernas lokaler på Södra Larmgatan 20
Kl 15.00 – ca 18.00, därefter gemensam middag för de som så önskar.

 PROGRAM
15.00
–       Styrelsen presenterar sig
–       Presentationsrunda
–       3 korta föreläsningar:

–       Fikapaus
–       Samtal om fortsatt och utvidgat nätverkande genom SWABA

18.00
–       Mingel och middag (betalas av var och en).

ANMÄLAN
Träffen riktar sig till alla som är intresserade av beteendeanalys oavsett om man är medlem eller inte. Träffen är kostnadsfri (inkl fika). Anmäl dig dock på inf0@swaba.se senast onsdagen den 19 november om du vill delta under dagen. Om du vill gå med och äta efteråt behöver vi din anmälan redan fredagen den 14 november.

Om du önskar bli medlem i SWABA kan du sätta in 100 kr på plusgirokonto 56 82 79-4. OBS! Ange namn och e-postadress. Du får bekräftelse på anmälan via e-post.