Lördag den 24 mars
Estniska huset, Wallingatan 34, Stockholm

Välkommen till en dag med föreläsningar om tillämpningar av beteendeanalys inom olika områden, samt sedvanliga årsmötesförhandlingar.

PROGRAM
9.30 Registering och kaffe

10.00 Introduktion
Dag Strömberg, föreningens ordförande, inleder dagen.

10.10 The nonsocial reinforcement hypothesis of ASD
The Nonsocial Reinforcement Hypothesis hävdar att småbarn utvecklar autism (ASD) för att de har ett starkt intresse för ickesociala förstärkare. När ickesociala förstärkare är mer förstärkande än sociala stimuli selekterar omgivningen beteenden som definierar ASD, såsom olika former av stereotypt och repetitivt beteende, och frånvaro av verbalt och socialt beteende.

Svein Eikeseth, fil.dr, är professor i psykologi vid Oslo Metropolitan University (tidigare Oslo and Akershus University College of Applied Sciences). Dr Eikeseth disputerade vid University of Kansas och har varit postdok-forskare vid University of California, Los Angeles (UCLA). Dr. Eikeseth leder flera internationella forskningsprojekt, och har bidragit till studiet av autism och beteendeanalys. Eikeseth har publicerat många vetenskapliga artiklar, bokkapitel och böcker. Han är konsult för Associazione Pianeta Autismo, Rom, Italien, forskare och klinisk ledare för the UK Young Autism Project, program- och kvalitetsansvarig för Banyan Center, Stockholm, och konsult för Institute of Child Development, Gdansk, Polen.

11.15 Årsmöte
Kallelse och dagordning kommer att skickas per e-post till alla medlemmar senast 3 veckor före mötet. Verksamhetsberättelse för 2017 kommer att finnas tillgänglig på www.swaba.se.
Kallelse och dagordning årsmöte 2018
Verksamhetsberättelse 2017

12.15 Lunch
Estniska husets pumpa- och spenatrisotto (ingår i anmälningsavgiften).

13.15 TAGteach i praktiken – färdighetsträning för lyckade beteendeinsatser
TAGteach är en beteendeanalytisk metod som sedan början av 2000-talet har använts vid färdighetsträning för golfare, musiker, ortopedkirurger, barn med autism och många andra. Efter en kort introduktion till TAGteach följer praktiska exempel på hur TAGteach kan användas för att utveckla viktiga färdigheter hos personer som ska genomföra olika typer av beteendeorienterade interventioner. Att, i vid bemärkelse, ”träna tränare”.

TAGteach för att förbättra samtal och bemötandefärdigheter
En risk med att prata om bemötande och förhållningssätt inom vård, skola och omsorg är att interventioner och analyser stannar på en principiell och strategisk nivå och handlar om vad som är ”rätt och fel”. ”Bra samtal” eller ”bemötande” blir ofta en fråga om vad som är bra moral eller etik och inte vad vi faktiskt gör. Det går dock att flytta fokus till funktion utan att det sker på bekostnad av etiska principer.

Anders Wiberg arbetar som psykolog inom rättspsykiatrin. Han har tidigare jobbat som konsult med organisationsutveckling och handledning, med motiverande samtal och tillämpad beteendeanalys som huvudmetoder. Hans intresse är att öka förutsättningar för samarbete mellan och inom organisationer, framförallt mellan vårdpersonal och vårdtagare.

TAGteach för (djur-)tränare
Att utbilda djurtränare handlar om att lära människor dela in färdigheter i små delar och strukturerat använda positiv förstärkning. Men hur kan samma principer tillämpas i förhållande till de mänskliga eleverna – de som ska lära sig träna? Eva har utbildat djurtränare i många olika miljöer, alltifrån hundägare och gymnasieelever till djurhälsopersonal och djurvårdare i djurpark, och använt TAGteach i alla dessa sammanhang.

Eva Bertilsson utbildar professionella och privatpersoner i att använda beteendeanalytiska principer och praktiker med alla individer, både djur och människor. Eva har arbetat med TAGteach sedan 2005, då hon och Carpe Momentum-kollegan Emelie J Vegh arrangerade den första TAGteach-workshopen i Skandinavien.

14.30 Paus
Kaffe.

15.00 PAX i skolan (Good Behavior Game)
PAX är en evidensbaserad modell för att skapa trygghet och studiero i klassrummet. Metoden har i internationella studier även visat sig ha preventiva effekter på missbruk och suicidalitet. Därför beslutade Länsstyrelsen i Stockholm och Folkhälsomyndigheten 2016 att bekosta en kulturanpassning och pilotstudie av PAX i svenska skolor. Under föreläsningen får du reda på mer om PAX som modell, vad pilotstudien visade samt vad som planeras framöver.

Emma Gertzell, lärare, och Gustav Nilsson, leg. psykolog, är medlemmar i projektgruppen som tagit PAX till Sverige.

Handouts från PAX-föreläsningen (pdf)

16.00 Avslutning

16.15-17.00 Mingel
En möjlighet att fortsätta diskutera dagens ämnen med andra SWABA-medlemmar. Estniska husets barservering är öppen fram till kl 17.00.

ANMÄLAN
Kostnad: 350 kr för Dig som redan betalat in medlemsavgift till SWABA för 2018. För övriga deltagare: 450 kr (vilket inkluderar medlemsavgiften 100 kr för 2018). Lunch och kaffe ingår i anmälningsavgiften.

Anmäl dig genom att sätta in avgiften på plusgirokonto 56 82 79-4 eller Swish nummer 1234583985 senast fredag 9 mars. Ange ”årsmöte”, namn och e-postadress. Du får bekräftelse på anmälan via e-post. OBS! Förlängd anmälningstid till måndag 19 mars.

Meddela eventuella allergier eller behov av specialkost (lunchen är vegetarisk) på info@swaba.se

Platsantalet är begränsat. Tidig anmälan innebär större chans till plats. Alla föreläsare och alla funktionärer ställer upp utan krav på ekonomisk ersättning. Notera att vi inte har möjlighet att skriva intyg om deltagande.

VÄLKOMMEN!