Lördag den 19 mars 2016
Estniska huset, Wallingatan 34, Stockholm

Välkommen till en dag med föreläsningar om tillämpningar av beteendeanalys inom olika områden, samt sedvanliga årsmötesförhandlingar.

PROGRAM

10.00 Introduktion

10.10 Effektiva insatser för barn med autism- en fråga om kunskap, inställning och handledning?
Ulrika Långh är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och doktorand vid Karolinska Institutet. Ulrika har många års klinisk erfarenhet av tidiga insatser till barn med autism inom ramen för sitt arbete på Autismcenter för små barn i Stockholm.

Åhörarkopior Ulrika Långh (pdf)

11.00 Årsmöte
Kallelse och dagordning kommer att skickas per epost (och finnas på www.swaba.se) senast tre veckor före mötet.

12.00 Lunch
Restaurang Esters uppskattade blomkålssoppa med spenat och kokosmjölk (ingår i anmälningsavgiften).

13.00 School wide positive behavior support – Skolövergripande beteendestöd
Bästa sättet att arbeta med olika typer av problembeteenden eller problemsituationer i skolan är att hantera dem innan de uppstår, det vill säga att arbeta förebyggande. Skolövergripande beteendestöd, School Wide Positive Behavior Support (SWPBS), är ett evidensbaserat förhållningssätt som syftar till att hjälpa skolor att minska förekomsten av problembeteenden och problemsituationer, öka de akademiska resultaten, samt skapa förutsättningar för ordning och studiero både i och utanför klassrummen. Huvudkomponenter i arbetet med SWPBS är att skapa tydlighet och förutsägbarhet, träna sociala färdigheter och ge positiv feedback på förväntade beteenden.

Peter Karlsson är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i pedagogisk psykologi och arbetar som affärsområdeschef i Pedagogik & Utveckling vid Psykologpartners.

Malin Bruhn är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och arbetar som skolpsykolog vid Pysslingens skolor.

Åhörarkopior Malin Bruhn, Peter Karlsson (pdf)

14.10 Paus

14.30 Good behavior game
Good Behavior Game är en universalpreventiv metod för klassrummet i lågstadiet som syftar till att utveckla barnens färdigheter i samarbete och självreglering, samtidigt som mer tid skapas för undervisning och arbetsklimatet förbättras. Sedan 1969 har över 50 forskningsartiklar om GBG publicerats, som bidragit till att utvärdera och utveckla metoden. Bland dem en stor RCT-studie som visar breda och stora effekter vid 15-årsuppföljning. Studier har gjorts i många länder, men hittills har varken forskning eller strukturerad implementering gjorts i Sverige.

Magnus Johansson är leg. psykolog med bakgrund som IT-konsult och VD. Arbetar sedan 2008 som konsult inom ledarskaps- och organisationsutveckling samt projekthantering utifrån OBM och ACT.

Åhörarkopior Magnus Johansson (pdf)

15.00 Paneldiskussion om beteendeanalys för barn och ungdomar
Deltagare: Ulrika Långh, Peter Karlsson, Malin Bruhn, Magnus Johansson

Panelen leds av Ola Stadig, legitimerad lärare och beteendeanalytiker som arbetar vid centrala elevhälsan i Huddinge kommun.

15.30 Mingel med drink och tilltugg

En möjlighet att fortsätta diskutera dagens ämnen med andra SWABA-medlemmar. Restaurang Esters bar är öppen fram till kl 17.00.

ANMÄLAN OBS! ANMÄLAN STÄNGD FRÅN 24/2. FULLSATT! Om du enbart vill komma till själva årsmötesförhandlingarna kl 11-12 är det dock möjligt (alltså utan att delta vid föreläsningar och lunch). Betala i så fall bara medlemsavgiften 100 kr och meddela gärna till info@swaba.se att du kommer.

Kostnad: 200 kr för Dig som redan är SWABA-medlem för 2016. För övriga: 300 kr (vilket inkluderar medlemsavgiften 100 kr för 2016). I anmälningsavgiften ingår lunch och kaffe. Sätt in avgiften på plusgirokonto 56 82 79-4 senast fredag 8 mars.
OBS!
Ange namn och e-postadress. Du får bekräftelse på anmälan via e-post.

Meddela eventuella allergier eller behov av specialkost på info@swaba.se

Platsantalet är begränsat. Tidig anmälan innebär större chans till plats. Alla föreläsare och alla funktionärer ställer upp utan krav på ekonomisk ersättning. Notera att vi inte har möjlighet att skriva intyg om deltagande.

VÄLKOMMEN!