Lördag den 28 mars 2015
Estniska huset, Wallingatan 34, Stockholm

Välkommen till en dag med föreläsningar om tillämpningar av beteendeanalys inom olika områden, samt sedvanliga årsmötesförhandlingar.

 PROGRAM

10.00 Introduktion

10.10 Hur landar beteendeanalys i verkstan?
Att öka antalet säkra beteenden och inte ensidigt jaga avvikelser på en industri.

Ulf Dennholt är jur kand och har utbildat sig som beteendeanalytiker. Innan han startade sitt eget konsultbolag har han jobbat som chef på olika positioner. Sedan 2008 har han arbetat som konsult i en mängd bolag och organisationer med främst OBM, BBS och grupputveckling.
Åhörarkopior Ulf Dennholt (prezi)

11.00 Årsmöte
Kallelse och dagordning årsmöte 2015
Verksamhetsberättelse 2014

12.00 Lunch
Restaurang Esters uppskattade fisksoppa (ingår i anmälningsavgiften). Vegetariskt alternativ finns.

13.00 Prosocialitet och perspektivtagande
Prosocialitet är ett samlingsbegrepp för beteenden som främjar samarbete och att fokusera på gruppens bästa. Perspektivtagande är grundläggande beteenden för att relatera till andra individer, och är viktigt både för att kunna fatta långsiktiga beslut, likväl som att göra konsekvensanalyser och skapa förståelse för människors beteenden.

Magnus Johansson är leg psykolog och arbetar som konsult i eget bolag, med beteendeförändring i olika sammanhang. Huvudsakligen inom ledarskap, grupp-och organisationsutveckling, hållbarhetsfrågor och även en del handledning av personalgrupper i vårdsammanhang.

Senada Zilkic är leg psykolog och arbetar som konsult inom företagshälsa med beteendeförändring, utifrån olika arbetsmiljöfrågor. Huvudsakligen genom insatser för främjade av hälsa och förebyggande av ohälsa på arbetsplatser samt ledarskap- och grupputveckling.
Åhörarkopior Magnus Johansson och Senada Zilkic (pdf)

13.50 Paus

14.15 Teaching or Learning?
It is an absurdity that the science of behavior is not using the science of behavior to teach and promote the science of behavior. Despite heavy empirical data to its lack of efficiency, lectures and papers are still the norm for presenting material, both among teachers, scholars and researchers, and also within the ranks of applied behavior analysts.

This “lecture” aims to change the behavior of the attending participants, by arranging different learning situations using empirically evidenced methods. The difference between teaching and learning is illustrated both theoretically and practically, and should inspire to a more scientific approach of how to present material and arrange for learning, whether in a classroom or at a conference

Rasmi Krippendorf har en bachelorexamen i inlärningspsykologi och går nu masterutbildning i ”læring i komplekse systemer” i Norge. Är utbildad musikpedagog och elektriker, tidigare pianounderhållare och nu organist inom den norska kyrkan. Arbetar med att starta beteendeanalytisk grundskola i Norge och driver egen verksamhet som privatlärare. Översätter och ger ut Skinners böcker på norska på eget förlag. Är passionerat intresserad av att utöva lärande utifrån inlärningspsykologiska principer!
Åhörarkopior Rasmi Krippendorf (pdf)

15.30 Mingel med drink och tilltugg
Restaurang Esters bar är öppen fram till kl 17.

ANMÄLAN


Kostnad: 50 kr för Dig som redan är SWABA-medlem för 2015. För övriga: 150 kr (vilket inkluderar medlemsavgiften 100 kr för 2015).

I anmälningsavgiften ingår lunch, kaffe och mingeldrink. Anmäl dig genom att sätta in avgiften på plusgirokonto 56 82 79-4 senast fredag 13 mars.
OBS!
Ange namn och e-postadress. Du får bekräftelse på anmälan via e-post.
Meddela eventuella allergier eller behov av specialkost på info@swaba.se

Platsantalet är begränsat. Tidig anmälan innebär större chans till plats. Alla föreläsare och alla funktionärer ställer upp utan krav på ekonomisk ersättning. Notera att vi inte har möjlighet att skriva intyg om deltagande.

 VÄLKOMMEN!