Lördag den 15 mars
Estniska huset, Wallingatan 34, Stockholm

PROGRAM

10.00 Forskning – ska det vara så svårt?
Om forskning ur ett beteendeanalytisk perspektiv och hur den kan göra vårt arbete bättre
Jonas Ramnerö är fil dr, leg psykolog, leg psykoterapeut och studierektor för psykologprogrammet på Stockholms universitet där han är en av dem som byggt upp utbildningen i tillämpad beteendeanalys, i samarbete med Specialpedagogiska institutionen.

Jonas Ramnerös presentation (pdf) 

11.00 Årsmöte
Kallelse och dagordning årsmöte 2014

Läs vår verksamhetsberättelse 2013

12.00 Lunch 
Restaurang Esters uppskattade lamm-minestronesoppa (ingår i anmälningsavgiften).

13.00 Beteendeanalys i organisationer
Presentationen beskriver ett tvåårigt projekt med ledarutveckling omfattande cirka 100 ledare samt ett pågående forskningsprojekt. Bland annat diskuteras beteendeanalytiskt förhållningssätt i relation till upplevd kontroll och effekten av feedback på prestation.

Mandus Frykman är leg psykolog och FHV-konsult med inriktning mot organisation och ledarskap. Doktorand på LIME (Institutionen för lärande, informatik, management och etik), Karolinska Institutet. Projektledare Specialistteamet O&L Previa Stockholm. Ansvarig för utveckling av OBM i Previa nationellt och för Organisation & Ledarskap i Stockholm.

13.40 Beteendeanalys inom särskolan
Ola Stadig är leg lärare och har de senaste tre åren varit ansvarig pedagog i TBA-klassen på Rosenhillskolan i Huddinge kommun. Ola arbetar även som förstelärare på Huddinge know-how som är en organisation som arbetar med skolutveckling i Huddinge kommun.

14.20 Paus

14.30 Paneldiskussion kring forskning ur ett beteendeanalytiskt perspektiv
Deltagare: Mandus Frykman, Ola Stadig och Tatja Hirvikoski.

Tatja Hirvikoski är med dr, leg psykolog, specialist i neuropsykologi, arbetar som post doc vid Center for Neurodevelopmental Disorders vid Karolinska Institutet (KIND) och som FoU-chef för Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting.

15.15 Mingel!!
Restaurang Esters bar är öppen fram till kl 17.30 för alla som vill stanna en stund. 

ANMÄLAN

Kostnad: 100 kr, vilket innebär medlemskap i SWABA för 2014. Lunch och kaffe ingår i priset. Sätt in avgiften på plusgirokonto 56 82 79-4 senast onsdag den 27 februari.

OBS! Ange namn och e-postadress. Du får bekräftelse på anmälan via e-post.

Meddela eventuella allergier eller behov av specialkost på info@swaba.se

Platsantalet är begränsat. Tidig anmälan innebär större chans till plats. Alla föreläsare och alla funktionärer ställer upp utan krav på ekonomisk ersättning. Notera att vi inte har möjlighet att skriva intyg om deltagande.

VÄLKOMMEN!