Lördag den 11 februari kl 9-14.30. Anmälan senast den 5 februari, se nedan.

Föreläsarnas presentationer:
(PowerPointfiler att ladda ned)

Eila Nilsson-Karlberg

Ann-Britt van Aarem

Lars Klintwall 1

Lars Klintwall 2


Program

08.30                       Registrering

09.00                       Inledning 

09.10                       ACT-träningsprogram för före detta barnsoldater i Sierra Leone

Presentation av ett projekt i Sierra Leone med före detta barnsoldater och hur ett ACT-träningsprogram för dem implementerades. Dessa barn är nu anställda i en icke-statlig hjälporganisation, Caritas, och arbetar som stöd för gatubarn i Freetown.

JoAnne Dahl är docent i klinisk psykologi och lektor på Uppsala Universitet, leg psykolog, leg psykoterapeut KBT-handledare. Hon har 35 års erfarenhet av KBT-behandling och klinisk forskning inom beteendemedicin och har skrivit flera behandlingsböcker om beteendeanalys av epilepsi, ACT-behandling av smärta för professionella och självhjälpsböcker för smärta.

 

10.00                      Årsmötesförhandling

10.45                      Fika

11.10                      Implementering av en modell för PBS i en LSS-verksamhet

Den stödmodell för Positive Behavior Support vi använder har utarbetats och använts i mer än 30 år inom Institute for Behavior Analysis i Los Angeles. Själva har vi arbetat med att integrera modellen i våra olika verksamheter sedan snart fyra år tillbaka. Process, organisation och kvalitetssäkring är några aspekter som tas upp.

Eila Nilsson-Karlberg är leg psykolog och leg psykoterapeut och arbetar som klinisk chef på Avenira Center. Avenira, ett fristående dotterbolag till Frösunda LSS, erbjuder boende för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

 

12.00                       Tillämpad beteendeanalys i grundskolan

På Katarina Södra skola har skolledningen beslutat att arbeta med problembeteenden hos elever under de första åren, årskurs 1 och 2, för att även förebygga problem under de senare årskurserna. Hon har en kurs med andra lärare i åk 1 och 2 under handledning av Peter Karlsson, Psykologpartners.

Ann-Britt van Aarem är mellanstadielärare och har vidareutbildat sig i långsam inlärning och långsam språkutveckling på instutitionen för tvåspråkighet samt autism och tillämpad beteendeanalys. Hon arbetar idag i en särskild undervisningsgrupp på Katarina Södra skola med elever som bland annat har diagnoser som Aspergers syndrom och ADHD.

12.30                       LUNCH

 

13.30                      Tidig intervention för barn med MR utan autism & The Social Motivation

                                Hypothesis of Autism

Evidensen för EIBI är nästan uteslutande baserad på barn med autism. I en retrospektiv studie visade Eldevik et al (2010) att barn med mental retardation och utan autism svarade bra på behandling. Presentation av preliminära data från en replikationsstudie. Enligt The Social motivation Hypothesis of Autism orsakas beteendesyndromet autism av skillnader i vad som fungerar som forstärkare, inte de faktiska inlärningsmöjligheterna hos barnet. Ett förslag på hur detta kan förstås utifrån ett beteendeanalytiskt perspektiv presenteras.

Lars Klintwall är leg psykolog och doktorand på instituttet for atferdsvitenskap, Högskolen i Oslo & Akershus. Han är också involverad i studier som undersöker förstärkarrepertoar, betingning av sociala stimuli samt beteendeanalytiska tolkningar av autismetiologi.

14.30                       SWABA-mingel

 

Plats: Estniska huset, Wallingatan 34, Stockholm.

Datum: Lördag den 11 februari 2012

Anmälan: 200 kr (inkl. medlemsavgift för 2012) till Plusgirokonto 56 82 79-4 senast 5/2  (OBS! Glöm ej uppge namn och e-post)

VÄLKOMMEN!

Program och anmälan (PDF)