Vi har glädjen att meddela att Association for Behavior Analysis International (ABAI) kommer att anordna sin tionde internationella konferens i Sverige. Närmare bestämt i Stockholm Waterfront Congress Centre den 29-30 september 2019.

https://www.abainternational.org/events/international-2019.aspx

Konferensens fb-event hittar du här!

Lathund för att anmäla sig till konferensen
För svenska deltagare är anmälningsavgiften nedsatt. Följande priser gäller till och med 31 augusti :
285 dollar Swedish resident rate for students
440 dollar Swedish resident ABAI member rate (non student)
575 dollar Swedish resident nonmember rate

Från 1 september höjs priset med 50 dollar, för samtliga kategorier.

För att anmäla till ”ABAI member rate” behöver du vara medlem i ABAI. Detta kostar:
93 dollar Student member
93 dollar Chapter/Adjunct member (t ex SWABA-medlem!)
212 dollar Affiliate member eller Full member

För att bli student member krävs ett intyg från skolan att man är heltidsstudent.

För att bli chapter/adjunct member krävs ett intyg om medlemskap i SWABA. Kontakta oss på info@swaba.se för att erhålla intyg.

Vem som helst kan bli Affiliate member  i ABAI (har ej rösträtt i organisationen). För att bli full member i ABAI krävs att man har masternivå i psykologi eller beteendeanalys och kan intyga detta inklusive examensuppsatsens titel med mera.

När du har dina intyg klara (intyg från skolan för studentmedlemskap, intyg från SWABA för Chapter/Adjunct-medlemskap) följer du nedanstående lista för att bli medlem i ABAI och anmäla dig till konferensen. Om du vill anmäla dig till konferensen som icke-medlem, börja på steg 8.

 1. ABAIs hemsida https://www.abainternational.org/membership.aspx
 2. Klicka på join/renew online
 3. Välj medlemskapstyp och klicka under den rubriken på Join/renew Online
 4. Fyll i personal information därefter save/next
 5. Ladda upp intyg som visar att du antingen är medlem i SWABA eller student och klicka save/next
 6. Klicka i medlemskapstyp och klicka save/next
 7. Fyll i enkät
 8. Gå därefter till startsidan för konferensen https://www.abainternational.org/events/international/stockholm-2019/registration-options.aspx
 9. Välj den typ av deltagande som passar dig och klicka add to cart. Välj checkout.
 10. Fyll i betalningsuppgifter (namn och adress) och klicka checkout.
 11. Fyll i kortuppgifter för att betala och klicka Proceed to payment.

KLART!!!

Nedladdningsbar flyer med lista över invited speakers hittar du här: ABAI2019_IntlConf_A4_Flyer