UNDER UTVECKLING!
ENDAST FÖR STYRELSEMEDLEMMAR!

Avgiften avser 12 månaders medlemskap i Svenska Föreningen för Beteendeanalys (SWABA). Avgiften går till föreningens arbete med att sprida beteendeanalys. Betalar du med kort så dras kommande årsavgifter automatiskt om du inte avbryter medlemskapet.

Som medlem så har du:

Ytterligare förmåner som kan komma att ändras: