Djur

SWABA:s intresseområde djur 

Det beteendeanalytiska perspektivet innefattar tre områden som alla relevanta för oss med djurintresse:

  • ·Konceptuell beteendeanalys (filosofiska, konceptuella, historiska och metodologiska frågor).
  • ·Experimentell beteendeanalys (grundforskning där de variabler som kontrollerar beteende undersöks experimentellt)
  • ·Tillämpad beteendeanalys (praktiskt användande av den kunskap vi har om beteende)

Intresseområde djur har en egen facebookgrupp, SWABAdjur, vars syfte är att samla personer med ett gemensamt intresse i djur och beteendeanalys. I facebookgruppen är alla välkomna som är intresserade av att förstå och påverka djurs beteende utifrån ett beteendeanalytiskt perspektiv.Det kan handla om alltifrån att tipsa varandra om relevant forskning, litteratur eller utbildningar till att diskutera praktisk beteendehantering/träning. Ibland ordnar vi även fysiska träffar, studiebesök et c för SWABA-medlemmar!

 

Kontaktpersoner för SWABAs intresseområde djur:

Eva Bertilsson eva@carpemomentum.nu

Carolina Fransson carolina@ohr.se 

Hedvig Zetterberg hedvig.zetterberg@gmail.com

 

Du kan också kontakta SWABAs styrelse: info@swaba.se

Stöd SWABA med ditt medlemskap och få tillgång till våra träffar och föreläsningar!