Välkommen till en dag med samtal om beteendeanalys och dess olika tillämpningar.

Övergripande tema för dagen är ”Hur får vi genomslag för beteendeanalysen och vårt sätt att arbeta utan att ge avkall på våra principer?”

Vi återkommer inom kort med fler detaljer om programmets innehåll.
Plats: Estniska huset, Wallingatan 34.

Dagens hålltider:
9.30 Kaffe och smörgås
10.00 SWABA:s styrelse hälsar välkomna
10.15 Föreläsning
11.00 Utbyte av erfarenheter i mindre grupper
12.00 Lunchpaus
13.30 Föreläsning
14.15 Kaffepaus
14.45 Paneldiskussion
15.45 Avslutning
16.00-17.00 Mingel

ANMÄLAN
Kostnad: 300 kr för dig som redan betalat in medlemsavgift till SWABA för 2019. För övriga deltagare: 400 kr, vilket inkluderar medlemsavgiften på 100 kr för 2019. För- och eftermiddagskaffe ingår.
Anmäl dig genom att sätta in avgiften på plusgirokonto 56 82 79-4 eller Swish 1234583985. Ange ”höstträff”, namn och e-postadress. Du får bekräftelse på anmälan via e-post.
Meddela eventuella allergier eller behov av specialkost på info@swaba.se

Platsantalet är begränsat. Tidig anmälan innebär större chans till plats. Alla föreläsare och alla funktionärer ställer upp utan krav på ekonomisk ersättning. Notera att vi inte har möjlighet att skriva intyg om deltagande.
VÄLKOMMEN!