Anmäl dig via medlemssidorna

ÅRSMÖTE 2020

Välkommen till en dag med föreläsningar om beteendeanalys inom olika områden samt sedvanliga årsmötesförhandlingar

Fredag den 27 mars, Estniska Huset

12.30    Registrering

12.45    Introduktion

Dag Strömberg, föreningens ordförande, inleder dagen.

13.00    Sluta älta och grubbla – hur oro och ältande fungerar och hur man stoppar dem

Mowrers tvåfaktorteori förklarar hur vi förvärvar och vidmakthåller en fobi eller betingad rädsla. Men teorin ger bara en ögonblicksbild och förklarar inte varför oron och ältandet bara kan rulla på i det oändliga. Vad driver tennismatchen i hjärnan och varför är den så svår att stoppa? Jag kompletterar Mowrers teori med min operanta analys av ältande, utdragen oro och upprepade säkerhetsbeteenden, som förklarar varför. Därefter beskriver jag de konsekvenser som den operanta analysen får för behandlingen

Olle Wadström Olle Wadström är leg. psykolog, leg. psykoterapeut med inriktning på kognitiv beteendeterapi, godkänd KBT-handledare, specialist inom klinisk psykologi och specialist inom pedagogisk psykologi. Han är verksam som psykolog, KBT-psykoterapeut, handledare, författare och utbildare/föreläsare i företaget Psykologinsats AB

13.45    Årsmöte

WKallelse och dagordning kommer att skickas per e-post till alla medlemmar senast 3 veckor före årsmötet. Verksamhetsberättelse för 2019 kommer att finnas tillgänglig på www.swaba.se.

14:45    Kaffepaus

15:15    Rehabiliteringsmedicin och ACT – vad är beteendeplasticitet?

Hur kan yrkesverksamma som inte är beteendeanalytiker förstå beteende på ett användbart sätt? Acceptance and Commitment Therapy (ACT) bygger på processer som anses öka psykologisk flexibilitet, som visar ens förmåga att göra förändring och därmed kunna ta till sig en intervention. Rovner, Johansson och Gillanders (2019) har identifierat fyra olika beteendeplasticitetsprofiler – så benämns psykologisk flexibilitet inom ACTiveRehab, en modell anpassad för professionerna i rehabteamet – som gör att patienter kan erbjudas personcentrerade gruppinterventioner.

Graciela RovnerGraciela Rovner är leg. fysioterapeut och med. dr. Hon är den enda fysioterapeut i världen som är godkänd som ACT-tränare av Association for Contextual Behavior Science (ACBS).Hon har disputerat i rehabiliteringsmedicin och är ordförande för föreningen Svenska ACBS.

16.00 Kulturella sedvänjor ur ett beteendeanalytiskt perspektiv

Ingunn Sandaker Ingunn Sandaker är professor och studierektor vid Master i lärande i komplexa system vid Oslo Metropolitan University. Hon initierade också utvecklingen av Norges första doktorandutbildning i beteendeanalys. Hon har varit programchef sedan den grundades 2010. Hon fick sin doktorsexamen 1997 vid universitetet i Oslo med bidrag från Foundation for Research in Business and Society vid Norwegian School of Economics and Business Administration. Hon försöker kombinera beteendeanalys på mikronivå med inlärningsperspektivet i komplexa system och kulturella fenomen, och hon är intresserad av att integrera olika vetenskapliga synsätt med beteendeanalytiskt perspektiv.

16.45-18:00    Avslutning och SWABA-mingel

En möjlighet att fortsätta diskutera dagens ämnen med andra SWABA-medlemmar.

ANMÄLAN

Kostnad: 400 kr för Dig som redan betalat in medlemsavgift till SWABA för 2020. Deltagande kräver medlemskap. För- och eftermiddagskaffe ingår.

Anmäl dig senast söndag 22:a mars. Platsantalet är begränsat. Tidig anmälan innebär större chans till plats. Alla föreläsare och alla funktionärer ställer upp utan krav på ekonomisk ersättning. Notera att vi inte har möjlighet att skriva intyg om deltagande.

Anmäl dig via medlemssidorna

VÄLKOMMEN!