OBM-konferens 2018

OBM KONFERENS I STOCKHOLM 

17-18 augusti 2018 planerar SWABA att tillsammans med OBM network anordna en OBM konferens för personer som arbetar aktivt med OBM i någon form.  

Syfte med konferenen är:  

  • Att vi som jobbar med OBM (beteendeanalys tillämpat på grupper och organisationer) har stärkt varandra, har hittat en kärna för vad OBM är och hjälps åt att sprida OBM. 
  • Lärande och kvalitetshöjning för var och en. Att vi lyckats få människor att prata med varandra på ett sätt som utmynnar i ökat lärande på flera plan. 
  • Påverkan på framtida samarbete inom och utanför Sverige. Att vi knutit fler kontakter som genererar ökat utbyte.   

Målgrupp 

Personer som arbetar med OBM på grupp-/organisationsnivå eller med tillämpad forskning inom området. Professionella utövare av metoder baserade på beteendeanalys i syfte att skapa resultat inom delar av eller hela organisationer. 

Konferensen fokuserar på erfarenhetsutbyte med aktiva bidrag från alla deltagare. Anledningar att delta i konferensen kan vara önskan att få nya insikter, att dela med sig av ”best practice” och att utveckla nya färdigheter och format. 

Uppskattat antal deltagare: 40-70 st (där ca 20 kommer från andra platser än Sverige). 

Omfattning 

Två dagar (fredag-lördag), 17-18 augusti 2018.  

(Eventuellt separat workshop under torsdagen) 

Format 

* Workshops* Seminarier * Runda-bords-diskussioner * Presentationer av fallbeskrivningar, mätmetoder eller pedagogiska modeller * etc. (Observera att vi vill uppmuntra andra presentationer än strikt akademiska) 

Exempel på strukturerade format: 

  • Presentera ett ämne från tre olika vinklar 

Exempel på idéer till frågor att ha i fokus: 

  • Framgångsrika sätt att mäta resultat och beteenden 
  • De 10 bästa sätten att marknadsföra OBM  
  • Olika sätt att förankra och skapa delaktighet vid utvecklingsarbete 

Innehåll 

Tillämpad OBM inom olika fält, exempelvis: 

* Prestationssystem * Beteendebaserad säkerhet* Ledarskapsutveckling * Motiverande faktorer i dagligt arbete * Program för att ändra företagskultur * Kontextuell analys * Målstyrning * Utveckla vardagliga arbetsprestationer * Arbetsmiljöförbättringar * System för att öka lärande och erfarenhetsutbyte * osv 

Mer information: www.swobmconference.com