OBM – beteendeanalys i organisationer

SWABA:s intresseområde för OBM  (Organizational Behavior Management)

Svenska OBM-nätverket (SWOBM) finns på Linkedin: https://www.linkedin.com/groups/4268856

SWOBMs syfte är att verka för att:

  • användare av OBM får ett forum för utbyte av idéer, erfarenheter, metoder och kunskaper
  • OBM sprids
  • OBM utvecklas

Nätverket ska vara öppet för alla som är intresserade av beteendeanalys inom arbetslivet.

________________________________________________________________

Kontaktperson: Ulf Dennholt

Epost: ulf.dennholt@peopleskills.se

 

Du kan också kontakta SWABAs styrelse: info@swaba.se

Stöd SWABA med ditt medlemskap och få tillgång till våra fträffar och föreläsningar!