Välkommen till SWABA!

Den svenska föreningen för beteendeanalys bildades i september 1996 och har idag omkring 200 medlemmar i Sverige samt ett hundratal virtuella medlemmar som stöder SWABA men bor eller arbetar i andra länder. Sedan 2001 är SWABA ett ”affiliated chapter” inom Association for Behavior Analysis International.

Vill Du bli medlem i SWABA? Sätt in årsavgiften 100 kr på plusgiro 56 82 79-4 eller till Swish nummer 1234583985. OBS! Kom ihåg att ange namn och e-postadress.

Tillfälligt erbjudande: Bli medlem före midnatt den 22 oktober 2018, så får du 3 månaders gratis provprenumeration (online) på fyra av ABAI:s tidskrifter:

Behavior Analysis in Practice
Perspective on Behavior Science
The Psychological Record
The Analysis of Verbal Behavior

Information om hur provprenumerationen aktiveras kommer via e-post från ABAI inom kort efter den 22 oktober, till samtliga SWABA-medlemmar. Här kan du läsa mer om tidskrifterna: https://www.abainternational.org/journals.aspx

Vi använder din mail, och ditt namn, för att skicka ut information gällande vår verksamhet.
Du kan när som helst avbryta våra utskick genom att mejla oss på info@swaba.se